Työpaikkatapaturmat ovat vähentyneet esimerkiksi rakentamisessa ja teollisuudessa.
Insinööri-lehti

Vakavien työtapaturmien määrät laskevat

Määrien vähenemisen taustalla näkyvät työturvallisuustyö ja toimialarakenteen muutos.

Yli 30 tunnin työkyvyttömyyden aiheuttaneiden vakavien työpaikkatapaturmien määrä on laskenut Suomessa eniten. Rakentamisessa ja teollisuudessa tapaturmataajuus oli vuonna 2015 kymmenen vuoden seurantajakson alhaisin.

– Työpaikkatapaturmien taajuudet laskivat useilla päätoimialoilla. Rakentamisen ja teollisuuden lisäksi laskua oli edellisvuoteen verrattuna muun muassa kaupan sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan päätoimialoilla, kertoo tutkimuspäällikkö Marja Kaari Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Työtapaturmien kokonaistaajuus 28,8 tapausta miljoona työtunnissa tarkoittaa käytännössä, että 22 palkansaajaa kohden korvattiin keskimäärin yksi työpaikkatapaturma vuodessa.

Lievät haaverit yleistyvät

Pitkällä aikavälillä myös kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat ovat vähentyneet selvästi. Vuoden 2015 työtapaturmien vakavuusjakauma ei ole vielä tiedossa.

– Suunta on hyvä. Vakavien työtapaturmien osuuden vähenemiseen vaikuttaa tehdyn työturvallisuustyön lisäksi myös muun muassa toimialarakenteen muutos, Kaari kertoo.

Kannustaminen lievienkin työtapaturmien ilmoittamiseen saattaa Kaarin mukaan näkyä tilastoissa. Viime vuosina on kasvanut sellaisten työtapaturmien osuus, jotka aiheuttavat alle neljän päivän työkyvyttömyyden.

Hieman nousua työpaikkatapaturmien taajuudessa oli muun muassa kuljetuksen ja varastoinnin, majoituksen ja ravitsemuksen, kuntasektorin sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden päätoimialoilla.

Teksti: Mika Peltonen /UP