Vaasan pyrkii lisäämään energiatehokkuutta ja uusiutuvien lähteiden käyttöä.
Insinööri-lehti

Vaasa tähtää hiilineutraaliuteen

Vaasan kaupunki on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2035. Kaupunki pyrkii energia- ja ilmasto-ohjelmallaan energiatehokkuuden ja uusiutuvien lähteiden käytön lisäämiseen.

Vaasan kaupungin kehittämispäällikkö Maija Alasalmi kertoo, että kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa energia- ja ilmasto-ohjelman, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Vaasan kaupunki luopuu fossiilienergiasta ja korvaa sen uusiutuvilla.

– Kaupunki voi tuottaa hiilipäästöjä vain sen verran kuin se sitoo niitä ilmakehästä, Alasalmi sanoo.

Hiilineutraaliuuden saavuttaminen edellyttää Vaasan kaupungin ja kuntalaisten sitoutumista ohjelman tavoitteisiin.   Vaasan energia- ja ilmasto-ohjelman valmisteluun on otettu mukaan kaupungin henkilöstön lisäksi myös poliittisia päättäjiä sekä kuntalaisia. Alasalmen mukaan kuntalaiset ovat voineet osallistua ohjelman valmisteluun www.otakantaa.fi -palvelun kautta.

– Kaikkien vaasalaisten osallistuminen energia- ja ilmasto-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, koska hyvinvoiva elinympäristö on kuntalaisten yhteinen etu, Alasalmi kertoo.

Konkreettisia toimia on tehty

Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää Vaasalta toimia, joilla säästetään ja tehostetaan energian käyttöä. Uusiutuvan energia käytön lisäämiseksi kaupunki haluaa kehittää asuinalueidensa energiapalveluita muun muassa asumiseen, rakentamiseen ja remontoimiseen liittyvällä neuvonnalla. 

Vaikka kaupunki on jo tehnyt runsaasti energiatehokkuuteen ja uusiutuvien lähteiden käytön lisäämiseen tähtääviä toimia, työ on vielä kesken.

– Esimerkiksi biokaasubusseista on pyydetty tarjoukset ja purkaus- ja elohopealamppuja on vaihdettu led-lamppuihin katu- ja liikunta-alueilla. Energiatehokkuussopimusta on toteutettu jo useamman vuoden ajan hyvin tuloksin ja sitä jatketaan edelleen.

Kaupunki ottaa uusia kehittämisideoita vastaan sekä kuntalaisilta että omalta henkilökunnalta.

Kaikkia osapuolia tarvitaan

Alasalmen mukaan energia- ja ilmasto-ohjelman tavoitteisiin pääsemiseen tarvitaan vankkaa osaamista ja sen kehittämistä.

– Siksi teemme tiivistä yhteistyötä Vaasan seudun yliopistojen, korkeakoulujen, oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa, hän sanoo.

Alasalmen mielestä vaasalaisten yritysten osallistuminen energia- ja ilmasto-ohjelman toteuttamiseen on hyödyllistä, sillä seudun yrityksistä löytää paljon alan osaamista.

– Vaasassa toimivaan energiakeskittymään kuuluu peräti 140 yritystä, joista usea on alansa globaali markkinajohtaja.

Teksti: Päivi-Maria Isokääntä, Insinööriliitto