Hiilineutraalin teknologian skaalaaminen pienistä aluksista isoihin ei ole yksinkertaista puuhaa.
Insinööri-lehti tekniikka

Meyer kehittää hiilineutraalin risteilijän konseptin

Turun telakalla kehitetään ilmastoneutraalin risteilijäaluksen konsepti vuoteen 2025 mennessä.

Meyer Turku kehittää ilmastoneutraalin risteilyaluksen konseptin vuoteen 2025 mennessä. Risteilijäkokoluokan alukselle ei ole olemassa vielä teknologiaa, joka tekisi sen käytöstä ilmastoneutraalia.

Tähän mennessä lähimmäksi on päästy Meyerin megajahtiluokan aluksen konseptilla. Se on niin uusi, ettei yhtään hiilineutraalia megajahtia ole vielä rakennettu. Konseptissa hiilidioksidipäästöt saadaan neutraloitua akkujen ja polttokennojen avulla. Etenkin polttokennojen skaalaamisessa isoon alukseen on epävarmuutta.

Kun hiilineutraalin risteilijän konsepti on valmis, varustamot voivat tehdä tilauksia telakalta. Yleensä tilauksesta suunnitteluun, rakentamiseen ja asiakkaalle toimittamiseen vierähtää neljä vuotta, joten ensimmäinen hiilineutraali risteilijä pääsee liikenteeseen aikaisintaan vuonna 2029.

Matkustajat päättävät laivan

Meyer ei halua arvioida hintaeroa, mutta hiilineutraalin laivan kehittäminen on perinteistä selvästi kalliimpaa. Hiilineutraalius voi olla tulevaisuudessa kuitenkin kilpailuetu telakoiden välillä.

Telakalta huomautetaan, että viime kädessä matkustajat päättävät, mistä ovat valmiita maksamaan eli millaisilla aluksilla he haluavat liikkua. Tämä näkyy varustamoiden tekemissä laivatilauksissa. Tätä Meyerilla pidetään vielä tärkeämpänä tekijänä kuin maailman tai Euroopan laajuista sääntelyä.

Suurin risteilijämarkkina on Yhdysvalloissa, jonka lipun alla risteillään Floridan ja ja Karibian alueella. Myös Euroopassa on laajat risteilijämarkkinat.

Rakentaminen seuraa perässä

Laivanrakennuksen hiilipäästöt Meyer aikoo nollata vuoteen 2030 mennessä. Päästöjen vähennys tapahtuu vuosi vuodelta useiden askeleiden kautta. Sähkön ja kaukolämmön hiilipäästöjä pienennetään, ja päästöjä vähennetään myös sisäisen logistiikan kehittämisellä ja tuotannon koneiden muutoksilla.

Osittain päästöt menevät ristiin laivojen kanssa. Rakentamisen yhteydessä on koekäytettävä laivan moottoreita. Jos ne toimivat vaikkapa dieselillä, myös rakennusaikaiset päästöt kasvavat.

Kehitysinvestointi kasvattaa verkostoa

Konseptin kehitys on osa Turun telakan vetämää Necoleap-ohjelmaa, joka haastaa yrityksiä kasvattamaan tutkimus- ja kehitysinvestointeja Suomessa. Tavoitteena on saada miljardiluokan alustilaus. Turun telakka saa hanketta varten rahoitusta Business Finlandilta.

Necoleapin kustannusarvion on noin sata miljoonaa euroa, josta Business Finlandin osuus Meyerille on noin 20 miljoonaa ja Meyer Turun oma osuus 30 miljoonaa. Ekosysteemissä oleville yrityksille Business Finland on varannut 50 miljoonaa euroa.

Ohjelma tuo Turkuun telakalle ja sen kumppaniverkostolle noin 12 000 henkilötyövuotta, joka vastaa noin 9 500 työpaikkaa.

T&k-toimet keskittyvät neljään osa-alueeseen eli itse risteilyalukseen, telakan toimintaan eli laivanrakennukseen sekä älykkäiden teknologioiden käyttöönottoon ja tulevaisuuden ammattilaisiin eli käytännössä kumppaniverkoston luomiseen.

Meyer Turun yhteistyöverkostoon kuuluu nyt noin 1 350 kumppania. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa verkosto 1 500 kumppaniin.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Meyer