Markus Kalliola odottaa terveysalalta töitä amk-insinööreille.
Palveluoperaattorista kerrottiin tiistaina Sitran Health Tuesday -tapahtumassa.
Sitra kokosi terveysalan toimijoita yhteen.
Insinööri-lehti

Terveysdata valjastetaan tuotekehitykseen

Suomeen valmistellaan lupaviranomaista, jonka on määrä tarjota kansalaisten terveyteen liittyvää tietoa tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Isaacus-hanke valmistelee Suomeen hyvinvoinnin palveluoperaattoria sosiaali- ja terveysdatan jatkokäyttöä varten. Englanninkieliseltä nimeltään Digital Health Hub aloittaa toimintansa tavoitteen mukaan tammikuussa 2018.

Operaattori myöntää datan tilastointiin, tutkimukseen, innovaatio- ja kehittämistoimintaan, opetukseen, tieto-johtamiseen, viranomaisten ohjaus- ja valvontatehtäviin sekä suunnittelu- ja selvitystehtäviin.

Lupa edellyttää hyväksyttävää tiedon hyödyntämissuunnitelmaa.

Sosiaali- ja terveysdataa hallinnoivat nykyään lukuisat toimijat, joten kaiken saaminen saman katon alle on iso urakka.

– Se että Suomeen syntyy yhden luukun periaate sote-tiedon hyötykäyttöön, loisi kilpailuetua Suomeen, sanoo Sitran terveysteknologian asiantuntija Markus Kalliola.

Ekosysteemi työllistää

Varsinainen palveluoperaattori ei työllistä suurta määrää ihmisiä. Operaattori luo Suomeen kuitenkin ekosysteemin, jossa amk-insinööreillä on tärkeä osa.

– Etenkin tietojenkäsittelijät, joilla on big data tai data scientist -osaamista, tulevat olemaan haluttuja työntekijöitä niin lääketeollisuudelle kuin bioinformatiikka- tai tekoäly-yrityksille, Kalliola arvioi.

Työpaikkoja syntyy sekä lääketeollisuuden että ekosysteemissä toimivien pk-yritysten yhteyteen.

Lukumäärää on vaikea arvioida, mutta mahdollisuudet ovat suuret. Suomessa esimerkiksi lääketeollisuus työllistää noin 5 000 ihmistä, kun Ruotsissa määrä on 2,5-kertainen ja Tanskassa nelinkertainen. Jos alan viranomaisprosesseja helpotetaan Suomessa, toimintaympäristöstä tulee houkuttelevampi tutkimukselle ja uusia työpaikkoja voi Kalliolan mukaan syntyä tuhansia.

Tietoja yhdistellään

Teknisesti vaikein haaste hankkeessa on eri lähteistä tulevan tiedon semanttinen yhdistäminen. Tietoteknisestä toteutuksesta tulee myös hankalaa erityisesti data-aineistojen valtavan koon vuoksi. 

Palveluoperaattori perustetaan lakiesitysten mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n alle. Hallitus ei ole kuitenkaan vielä antanut eduskunnalle lakiesityksiä, joten muutoksia voi tulla.

Tietoturva otetaan hankkeessa huomioon. Palveluoperaattori noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Hanketta vetää Sitra, ja siinä on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tilastokeskus, CSC Tieteen tietotekniikan keskus, Kansallisarkisto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri VSSHP ja Kuopion kaupunki.

Teksti ja kaksi viimeistä kuvaa: Janne Luotola, Insinööriliitto

Ensimmäinen kuva: Miikka Pirinen