Tomi Toikka pyrkii vähentämään Koneen sairaspoissaoloja.
Kone valmentaa työntekijöitä valmiiksi muutoksiin.
Tiina Mehto, Tuulanen Selonen ja Laura Evilä puhuvat työelämän kehittämisestä.
Haastamme-kilpailun voittajat palkittiin.
Insinööri-lehti

Kone lisää hyvinvointia

Hissiyhtiö on yksi teknologiateollisuuden yrityksistä, jotka ovat lisänneet hyvinvointia ja turvallisuutta työntekijöiden ja työnantajan yhteistyöllä.

Teknologiateollisuus ja alan ammattiliitot esittelivät hyvinvointiohjelmien tuloksia Työkaari kantaa -hankkeen seminaarissa eilen Helsingissä. Yksi teknologiateollisuuden kymmenistä mukana olleista yrityksistä oli hissiyhtiö Kone.

Kone on asettanut hyvinvointia koskevat tavoitteet tuleviksi vuosiksi. Työntekijöiden halutaan kokevan itsensä terveeksi ja resilientiksi eli valmiiksi muutoksiin. Esimiehistä halutaan olevan sitoutuneita ja innostavia.

Tavoitteet ovat tuottaneet jo tuloksia. Esimerkiksi yli kymmenen päivän sairaspoissaoloja pyrittiin vähentämään 40 prosenttia vuodesta 2009. Vaikka tavoitteeseen ei ole päästy, suunta on oikea.

– Ihmiset ovat entistä motivoituneempia, ja työurat pitenevät, summaa Koneen myyntipäällikkö ja ylempien toimihenkilöiden luottamusmies Tomi Toikka.

Työnantaja huolehtii

Kone edistää hyvinvointia kehittämällä työtä. Työntekijästä pidetään huolta koko työuran ajan. Tähän kuuluu hiljaisen tiedon siirtäminen vanhoilta työntekijöiltä uusille vuoden kuluessa.

– Tätä meillä ei vieläkään käytetä tarpeeksi, Toikka tuumii.

Työntekijöiden halutaan sitoutuvan työhönsä, mutta uupumisia pyritään välttämään. Kaikille annetaan itsensä johtamisen koulutusta, pidetään mindfullness-harjoituksia ja opetetaan stressinhallintaa.

– Jokaisella on henkilökohtainen paineensietoraja. Sitä yritetään kasvattaa, jotta ihmiset jaksavat työssä eivätkä sairastuisi stressin takia.

Mahdollisesta uupumisesta tai muista orastavista ongelmista puhumiseen pitää olla matala kynnys. Toisinaan asia on helpompi ottaa puheeksi luottamusmiehen kuin esimiehen kanssa.

– Luottamusmiehen luo on alhaisempi kynnys tulla kuin esimiehen luo. Esimies on tavallaan kahden kuoren välissä, koska yrityksen johdolla on omat tavoitteensa mutta alaisten työhyvinvointi ja työssä jaksaminen pitää huomioida.

Uudet esimiehet arvioidaan pian sen jälkeen, kun he ovat aloittaneet tehtävässään. Alaiset arvioivat esimiehensä, ja esimies arvioi alaisensa.

– Jos esimiehen käyttäytyminen muuttuu jostain syystä, tähän täytyy voida puuttua. Tarkoitus on, ettei työpaikkakiusaamisia ja työuupumisia olisi lainkaan.

Parhaat palkittiin

Teknologiateollisuus palkitsi seminaarin yhteydessä Haastamme-kisan parhaat työympäristöt. Voittajat olivat metallituoteteollisuudessa John Crane Safematic, huollossa ja kunnossapidossa FSP Finnish Steel Painting, koneteollisuudessa Sulzer Pumps Finland, elektroniikka- ja sähköteollisuudessa ABB Medium Voltage Products, metallien jalostuksessa Ulefos, tietotekniikan palvelualalla Triuvare ja oppilaitoksissa Turun ammattikorkeakoulu.

Kisaan osallistuneiden yritysten tapaturmariski on pienentynyt neljäsosaan alkutilanteesta 2000-luvun alussa. Arvioinnin suorittivat työsuojeluhallinnon työsuojelutarkastajat huhti-toukokuussa.

– Suomessa on todennäköisesti maailman turvallisin teknologiateollisuus, arvioinnin asiantuntijana toiminut tekniikan tohtori Heikki Laitinen sanoo.

Teksti ja kuvat: Janne Luotola, Insinööriliitto
8.6. korjattu: yli kymmenen päivän sairaspoissaolojen väheneminen 40 prosentilla oli tavoite eikä toteutunut.