Tuottavuus paranee, kun henkilöstö on mukana työn kehittämisessä.
Insinööri-lehti työelämä

Johtamisen kehittäminen paransi yritysten katetta

Teknologiateollisuuden Työkaari kantaa -hankkeen tulokset osoittavat, kuinka tärkeää on ottaa henkilöstö mukaan työn kehittämiseen.

Johtamisen ja esihenkilötyön aktiivinen kehittäminen parantaa työhyvinvointia. Sitä kautta paranee myös henkilöstötuottavuus, mikä näkyy yrityksen käyttökatteessa.

Kaksivuotinen Työkaari kantaa -hanke päättyy kesällä, ja konsultti, tutkija Ossi Aura esitteli eilen hankkeen tuloksia. Hankkeessa mukana olleen 30 yrityksen henkilöstötuottavuudessa ilmeni isoja eroja.

Aktiivisimmat yritykset tekivät parinkymmenen miljoonan euron liikevaihdolla vuosittain 0,8 miljoonaa euroa enemmän voittoa kuin samankokoiset mutta passiiviset yritykset.

– Ero niissä firmoissa oli se, että toisissa käytettiin inhimillistä pääomaa, toisissa ei, Aura tiivistää.

Hankkeessa mukana olevat yritykset edustivat teknologiateollisuuden keskitasoa henkilöstötuottavuudeltaan. Hankkeen aikana henkilöstötuottavuuden keskiarvo parani seitsemän prosenttia.

– Se on hyvä uutinen, mutta yhä vielä on mahdollista parantaa.

Tavoitteet pitää määrittää

Johtamisen kehittämisellä pitää Auran mukaan olla konkreettiset tavoitteet. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi ihmisten motivaation nostaminen, ilmapiirin kehittäminen, osaamisen lisääminen sekä työnteon sujuvuus ja laatu. Työntekijät kannattaa ottaa mukaan kehitystyöhön.

– Avoin keskustelukulttuuri on ehkä tärkein asia, mikä pitää saada yrityksen kulttuuriin.

Hankkeessa olevissa yrityksissä perustettiin ohjausryhmä, joissa oli mukana sekä hallinnon että henkilöstön edustajia.

Yritykset panostivat kasvuun

Hanke osui korona-aikaan, joka muutenkin kannusti miettimään johtamisrakenteita, vastuita ja prosesseja sekä kehittämään esimiestyötä.

– Aluksi yritykset pohtivat henkiinjäämismahdollisuuksia, sitten ne keskittyivät etsimään kasvumahdollisuuksia.

Aura pitää hankkeen tuloksia odotusten mukaisina. Aktiivisesti johtamista ja esimiestyötä kehittäneissä yrityksissä henkilöstötuottavuus kehittyi hyvään suuntaan, kun taas passiivisissa yrityksissä kehitys oli päinvastainen.

Paalutuslaitteita valmistava Junttanissa työntekijät tekivät hankkeessa noin 500 aloitetta työn kehittämiseksi, ja niistä noin 400 toteutettiin. Konepaja Jotex Works puolestaan palkkasi lisää esihenkilöitä ja valmistautui näin liiketoiminnan ja organisaation kasvuun.

– Vaikka yritys tekee kymmenien tonnien elementtejä, se oivalsi, että ihmisethän niitä tekevät.

Työkaari kantaa -hanke on Ylemmät toimihenkilöt YTN:n, Ammattiliitto Pron, Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuus ry:n yhteinen työhyvinvointia ja tuottavuutta parantava hanke. Hankkeessa on mukana noin 30 pk-yritystä ja kolme suuryritystä. Hankkeen tulokset perustuvat Auran tekemään auditointikyselyyn yrityksille.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Michael Erhardsson /Mostphotos