Uuden henkilön perehdyttäminen vaatii esimieheltä läsnäoloa ja mielenkiintoa.
Insinööri-lehti

Esimies vastaa perehdyttämisestä

Perehdyttäminen on yksi keskeisimmistä henkilöstön kehittämisen välineistä. Huippuunsa viritetty teknologia ei yksistään riitä, vaan tarvitaan myös osaavaa henkilökuntaa.

Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Markku Tolvasen mukaan vastuu perehdyttämisestä on aina esimiehellä. Työhön opastaminen on suunniteltava ja kirjattava tarkasti, jotta voidaan tarkistaa, onko kaikki työturvallisuuteen, työn suorittamiseen ja työyhteisössä toimimiseen liittyvät asiat käyty läpi.

– Mitä paremmin uusi työntekijä opastetaan työhön, sitä vähemmän virheitä tapahtuu ja sitä nopeammin hän pääsee uuteen työhön kiinni. Esimiehen on hyvä olla läsnä uuden työntekijän ensimmäisinä työpäivinä, Tolvanen sanoo. 

Työelämän muuttuessa perehdyttämiseen liittyvät haasteet kasvavat. Tolvanen kertoo, että nuorten työntekijöiden perustaitojen ja -tietojen valmiuksissa on suuria eroja. Joiden nuorten kanssa pitää käydä hyvinkin tarkkaan läpi esimerkiksi työaikojen noudattaminen. 

Työympäristössä tapahtuvat nopeat muutokset edellyttävät moniosaavaa ja koulutettua henkilöstöä. Työnjohdon resursseja on vähennetty monissa paikoissa ja töitä tehdään enemmän tiimeissä. Vuokratyön ja lyhytaikaisten työsuhteiden lisääntyminen tuovat työyhteisöihin uusia haasteita. 

– Työyhteisöissä on hyvä tiedostaa, että vuokratyöfirmojen kautta palkatut työntekijät pitää myös opastaa työhönsä, Tolvanen muistuttaa.

Nopeammin kiinni työhön

Hyvästä työhön opastamisesta on hyötyä koko työyhteisölle. Kun uusi työntekijä on hyvin perehdytetty, tapaturmien ja virheiden määrä vähenee.  Kunnollisella ohjauksella uusi työntekijä pääsee nopeammin työyhteisön jäseneksi ja omaksuu nopeammin työtehtävänsä. 

Tolvasen mukaan usein ajatellaan, että perehdyttämistä tarvitsevat vain uudet työntekijät.  Esimerkiksi sisäisen siirron saaneet, perhevapailta ja pitkiltä sairaslomilta palaneet työntekijät tarvitsevat opastusta.

Työsuojelupäälliköiden ja työsuojeluvaltuutettujen on seurattava perehdyttämisen ja työopastuksen toteuttamista ja ohjeiden ajantasaisuutta sekä olla miettimässä ja kehittämässä organisaation perehdyttämisprosessin toimivuutta. 

Ohjeita nuorten työuran tukemiseen

Työterveyslaitos on laatinut Tietoa työuran alkutaipaleella -verkkomateriaalin, jossa tarjotaan ohjeita nuorten työuran tukemiseen. Pelkkä työtehtäviin perehdyttäminen ei riitä nuoren aloittaessa ensimmäisessä työpaikassaan, vaan hänet on opastettava työpaikan tavoille kuten palaveri- ja palautekäytäntöihin.

Työterveyslaitoksen tutkija Hanna Uusitalon mukaan on olennaisen tärkeää kannustaa nuorta olemaan aktiivinen työyhteisössään ja panostaa siihen, että nuori tuntee kuuluvansa porukkaan. Onnistumisen kokemukset ensimmäisessä työpaikassa saattavat määrittää nuoren työuraa pitkälle.

Työturvallisuuskeskuksen laatimassa Käytä kysymyksiä – turvaa tulevaisuuttasi -oppaassa  rohkaistaan perehdytettävä ottamaan aktiivisesti selvää muun muassa työyhteisön tavoista ja työtehtävistä.

Teksti: Päivi-Maria Isokääntä, Insinööriliitto