Työntekijät liikkuvat Swecon pääkonttorilla Ørestadissa Tanskassa.
Insinööri-lehti työelämä

Kuorossa laulaminen voi vaikuttaa työn tuloksiin

Työyhteisöön kuulumisen tunne ja monimuotoisuus lisäävät työntekijöiden antamaa panosta.

Hissejä ja liukuportaita valmistava Kone pitää tärkeänä, että sen työntekijät kokevat kuuluvansa työyhteisöön. Tuotekehityksen onnistuminen on kiinni siitä, että kehitystiimi on monimuotoinen niin kuin asiakkaatkin ovat.

– Kun ihminen voi olla työpaikalla oma itsensä, kehitystyö kukoistaa, tiivistää tuotekehitysyksikön johtaja Minna Tolkki.

Koneella on vielä matkaa tavoitteeseensa, sillä se toimii vahvasti miesten dominoimalla alalla. Toisaalta se on jo valmiiksi kansainvälinen, sillä esimerkiksi tuotekehityksen väki toimii Suomen lisäksi Intiassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Työnantaja tarjoaa kieliopintoja

Arkkitehtuuri- ja suunnittelualan konsulttitoimisto Sweco kiinnittää huomiota erityisesti muuta kuin suomen kieltä äidinkielenään puhuviin työntekijöihin. Työnantaja tarjoaa työntekijöille suomen kielen kursseja. Ryhmäytymistä halutaan vahvistaa myös muilla tavoin.

– Meillä on kuoro, joka käyttää musiikin kansainvälistä kieltä yhteenkuuluvuuden tunteen kasvattamiseksi, kertoo liiketoimintayksikön johtaja Elise Ruohonen.

Yritykset kertoivat suunnitelmistaan diversiteetin ja inkluusion vahvistamisesta tänään Suomen insinöörijärjestöjen liiton Engineers Finlandin järjestämässä naisten päivän webinaarissa.

Muunsukupuoliset ja englanninkieliset kokevat ulkopuolisuutta

Liitto teetti suomalaisista tekniikan alan työpaikoista tutkimuksen, kuinka hyvin työntekijät kokevat kuuluvansa työyhteisöön. Yli 80 prosenttia vastaajista koki kuuluvansa alalle, ja 60 prosenttia piti alalle kuulumista tärkeänä tunteena.

Kysymys on subjektiivisesta tunteesta, joka vaikuttaa muun muassa siihen, millaisia ideoita ja ajatuksia työntekijä tuo työyhteisössä esille.

Noin 90 prosenttia pystyy kyselyn perusteella olemaan työpaikalla oma itsensä. Ikäryhmien välillä ei ollut eroa, mutta naiset kokivat miehiä harvemmin kuuluvansa alalle.

Sukupuoleltaan jotakin muuta olevat tunsivat selvästi harvemmin voivansa olla oma itsensä työpaikalla. Myös englanninkieliset kokivat harvoin voivansa olla työpaikalla oma itsensä.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Annavimpel, CC 4.0