Insinööri-lehti koulutus

YTN esittää osaamiskeskusteluja kaupan alalle

Työnantajat valittavat osaajapulaa, vaikka he eivät hyödynnä täysin työntekijöidensä osaamista.

Useat toimialat valittelevat osaajien puutetta, ja kaupan alan murrostilanteessa yritykset kaipaavat uutta osaamista. Samaan aikaan vain kymmenen prosenttia kaupan alan asiantuntijoista kokee, että heidän osaamistaan hyödynnetään nykyisissä työtehtävissä täysimääräisesti.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kyselytutkimuksessa selvisi myös, että oman osaamisensa päivittämisestä on viimeisen vuoden aikana keskustellut työnantajansa aloitteesta ainoastaan 8,2 prosenttia asiantuntijoista.

– Henkilöstön osaaminen on suurin voimavara, jota alan yrityksillä on, mutta tulostemme perusteella petrattavaa tällä saralla on runsaasti. Osaamiseen satsattu resurssi ei saavuta tavoitteitaan ja osalla asiantuntijoita osaamisen taso työelämässä on laskusuuntainen, sanoo kaupan alan vastuullinen asiamies Ville-Veikko Rantamaula.

– Esitämmekin alan yrityksissä käytäväksi osaamiskeskusteluja asiantuntijoiden kanssa, joiden kautta muodostuu selkeä kuva olemassa olevasta osaamisesta, Rantamaula jatkaa.

Asiantuntijoista lähes 37 prosenttia ilmoitti saaneensa liian vähän koulutusta vuoden aikana ja lähes 9 prosenttia ei saanut sitä lainkaan, vaikka itse arvioi sitä tarvitsevansa. Vain vajaa 28 prosenttia saa itse vaikuttaa koulutuksensa sisältöön.

– Osaamisen kehittämisessä on huomioitava niin työnkuvan edellyttämät kuin yksilöllisetkin tarpeet. Asiantuntijatyötä tekevien valinnanvapautta on koulutusten määrän ja sisällön osalta lisättävä, vaatii Rantamaula.

Tulosten mukaan asiantuntijoista vain noin 18 prosenttia arvioi oman yrityksensä kartoittavan osaamista suunnitelmallisesti ja riittävästi, muiden mielestä kartoittamista ei tehdä ollenkaan tai se on riittämättömällä tasolla.

– Jotta osaamista on mahdollista kehittää, on ensin tiedettävä nykytaso, jota valitettavan harva yritys on kartoittanut suunnitelmallisesti, huomauttaa Rantamaula.

– Ennakoivalla osaamisen kehittämisellä vastataan myös muutostilanteisiin. Alalla on koettu viime vuosina mittaviakin irtisanomisia ja suunnitelmallisella henkilöstön koulutuksella osa irtisanomisista olisi voitu välttää, Rantamaula arvioi.

Hyvin toteutetuilla koulutussuunnitelmilla parannetaan yrityksen ketteryyttä ja samalla luodaan kilpailuetua, kun tulevaisuudessa tarvittava osaaminen on ajoissa yrityksen käytössä. Osaamisen kehittämisen lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös siihen, että johtaminen ja työolosuhteet ovat asiantuntijoilla kunnossa.

– Kaupan alan asiantuntijoista reilusti yli puolet arvioi henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien yritysten päätöksentekoon olevan heikkoa, sanoo YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki.

– Tilannetta parannetaan lisäämällä vuoropuhelua henkilöstön ja johdon kanssa siten, että kaikki henkilöstöryhmät ovat keskusteluissa edustettuna, Hankamäki summaa.

YTN:n julkaisema osaamisen kauppalista sisältää toimenpide-esityksiä asiantuntijoiden osaamisen kehittämiseksi kaupan alalla.

Kuva: Hannu Kanerva / Mostphotos