Nanoksi pinnoittaa sairaaloita, hoivakoteja, kauppoja, liikennevälineitä ja huvipuistoja.
Insinööri-lehti tekniikka

Uusi nanopinnoite syntyy Suomessa

Kasvuyhtiö Plasmonics valmistelee omaa laboratoriota ja tuotantolaitosta Tampereelle.

Plasmonics kehittää ja valmistaa plasmonisia nanohiukkasia, joita voidaan käyttää erilaisissa valoa hyödyntävissä eli valokatalyyttisissä ratkaisuissa. Tällaisia ovat esimerkiksi mikrobeja tuhoavat pinnoitteet sekä tulevaisuuden energiaratkaisut, jotka perustuvat vedyn ja muiden polttoaineiden tuottamiseen auringon valon avulla.

Plasmonicsin uuden sukupolven teknologia on parannettu versio markkinoilla olevasta, itsedesinfioivasta nanopinnoitteesta, joka vähentää virusten ja bakteerien määrää pinnoilla ja sisäilmassa. Nanopinnoite tuhoaa valon avulla viruksia, bakteereja, homeitiöitä ja muita haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

Nanopinnoitteen vaikutus perustuu valon synnyttämään kemialliseen reaktioon, jossa pinnalla olevat mikrobit tuhoutuvat. Plasmonicsin uuden sukupolven teknologia pystyy käyttämään hyödykseen useita valon aallonpituuksia, toisin kuin vanhat teknologiat.

Valokatalyysia käytetään Suomessa yleisesti, kun esimerkiksi vettä ja ilmaa puhdistetaan erilaisista haitta-aineista. Valokatalyyttinen nanopinnoite on näkymätön, kemikaaliton ja käyttäjälleen täysin turvallinen.

Nanoksi Finland on investoinut Plasmonicsiin 150 000 euroa. Nanoksin investoinnin avulla yritys pystyy käynnistämään oman laboratorion ja pilotoimaan tuotantolaitosta Suomessa.

Kuva: Nanoksi Finland