Insinööri-lehti

Uuden keskusjärjestön valmistelu etenee

Uuden keskusjärjestön valmistelu etenee. Ohjausryhmä viimeisteli hankkeen selvitystyötä Kirkkonummella 11. – 12. helmikuuta.

Ohjausryhmällä on yhteinen näkemys uuden keskusjärjestön hallintomallista, säännöistä, päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmästä, taloudellisesta pohjasta ja liittojen jäsenmaksusta, uuden järjestön toiminnan painopisteistä sekä liittojen ja uuden keskusjärjestön työnjaosta.

Selvitystyön pohjalta viimeisteltävät esitykset ja avoinna olevat asiat käsittelee kaikkien hankkeeseen osallistuvien liittojen kokous 2. maaliskuuta.

Liittojen kokouksen päätökset ovat pohja kunkin liiton päätöksenteolle kevään aikana.

Tavoitteena on allekirjoittaa uuden keskusjärjestön perustamisasiakirja kesäkuun alussa.

– Nopeat muutokset työelämässä edellyttävät nyt vahvaa ja uudistavaa edunvalvontaa palkansaajille ja itsensä työllistäjille. Tavat toimia ja vaikuttaa elävät, ja uuden keskusjärjestön on yhdessä jäsenliittojensa kanssa vastattava tähän haasteeseen.