Insinööri-lehti

Kevät ratkaisee uuden keskusjärjestön syntymisen

Uutta palkansaajakeskusjärjestöä selvittävien 49:n liiton kokous käsitteli tänään keskusjärjestön perustamista edeltävää selvitystyötä.

Helsingissä kokoontuneet liitot arvioivat uuden palkansaajakeskusjärjestön perustamista työryhmien selvitysten pohjalta. Ohjausryhmän puheenjohtaja Jarkko Eloranta kiittää valmistelutyön hyvää ilmapiiriä.

– Uuden keskusjärjestön perustamisen näkökulmasta kevät on ratkaiseva. Seuraavaksi sisällöt lähtevät liittojen hallintojen käsiteltäväksi.

Liittojen kokous täydensi selvitystyön esityksiä ja hyväksyi uuden keskusjärjestön strategian. Hankkeen ohjausryhmä kokoontuu 10. maaliskuuta, jonka jälkeen selvitykset ja strategia siirtyvät liittojen käsittelyyn.

Liittojen kokous hyväksyi myös hankkeen vuoden 2016 tarkennetun talousarvion. Uuden keskusjärjestön sääntöjen valmistelutyö on aloitettu. Samalla tarkentuu keskusjärjestön perustamisen aikataulu.

Selvityksessä kuvataan keskusjärjestön perustamisen keskeiset lähtökohdat ja tavoitteet, toiminnan painopisteet, hallinnolliset ja taloudelliset ratkaisut sekä järjestön perustamisprosessin askelmerkit ja käytännön toteutus.

Hankkeessa mukana olevat ammattiliitot edustavat noin 1,7 miljoonaa palkansaajaa ja yksinyrittäjää.

Uuden palkansaajakeskusjärjestön tavoitteena on vahvistaa palkansaajien ja yksinyrittäjien hyvinvointia sekä edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Järjestön on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa.