Selvityshankkeen etenemisestä kerrottiin tiedotustilaisuudessa.
Insinööri-lehti

Keskusjärjestöhanke etenee aikataulussa

Uuden keskusjärjestön selvitysvaiheeseen osallistuvat 49 ammattiliittoa kokoontui eilen Helsinkiin linjaamaan uuden järjestön toimintaa ja strategiaa.

Liittojen kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa selvityshanketta ohjaavan ryhmän puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoi, että hanke etenee hyvää vauhtia. Elorannan mukaan hallintomalliin ja muihin isoihin kysymyksiin liittyvät asiat ovat vielä työn alla, mutta ne ratkaistaan ennen maaliskuun alussa pidettävää liittojen kokousta.  Maaliskuun kokouksessa liitoille on pystyttävä esittämään tarjous uudesta keskusjärjestöstä.

Liitot päättävät ensi kevään aikana päättämään, ovatko he mukana uudessa keskusjärjestössä.  Aiesopimus uudesta keskusjärjestöstä on tarkoitus allekirjoittaa kesäkuussa 2016. Varsinaisen toiminnan on tarkoitus alkaa vuoden 2017 alusta.

Hanke tähtää tulevaisuuteen

Tiedotustilaisuudessa puhunut ohjausryhmän varapuheenjohtaja ja Insinööriliton puheenjohtaja Pertti Porokari korosti, että selvityshankkeeseen liittyvät asiat etenevät jouhevasti.  Ainakaan vielä ei ole ilmaantunut ylitsepääsemättömiä ongelmia.

– Vielä on kuitenkin liian varhaista sanoa, miten selvityshankkeen kanssa tulee lopulta käymään.

Porokarin muistutti, että uutta keskusjärjestöä tarvitaan etenkin palkansaajien, itsensä työllistäjien ja yksinyrittäjien asianmukaisten työehtojen turvaamiseksi.

Porokarin mukaan muuttuvilla työmarkkinoilla tarvitaan uuden keskusjärjestön kaltaista toimijaa, joka pystyy reagoimaan ja vastaamaan työelämän haasteisiin.

– Uusi keskusjärjestö toimisi myös vastavoimana Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lle.

Porokarin mielestä on tärkeää muistaa, että uusi keskusjärjestö tähtää tulevaan.

– Nyt on tärkeä rakentaa sellaista keskusjärjestöä, jonka tulevat sukupolvet kokevat omakseen.

Hanke esillä alueellisissa tilaisuuksissa

Tiedotustilaisuudessa hankkeen projektipäällikkö Juha Heikkala kertoi, että uusi keskusjärjestö -hanketta esitellään loppuvuoden aikana järjestettävissä alueellisissa tilaisuuksissa. Ensimmäinen tilaisuus pidettiin viime viikolla Joensuussa. Muut tilaisuudet pidetään Rovaniemellä, Vaasassa, Jyväskylässä, Kouvolassa, Turussa ja Vantaalla.

– Tilaisuuksissa esitellään selvityshanketta sekä kuullaan paikallisten näkemyksiä ja ajatuksia siitä, miten hanketta pitäisi viedä eteenpäin, Heikkala sanoi.

Selvityshanketta ohjaavan ryhmän puheenjohtajana toimii Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, varapuheenjohtajina Vakuutusväen Liiton VvL:n puheenjohtaja Liisa Halme ja Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari.

Teksti ja kuva: Päivi-Maria Isokääntä, Insinööriliitto