Kokouksen puheenjohtajisto Pertti Porokari (oik.), Jarkko Eloranta ja Liisa Halme.
Insinööri-lehti

Keskusjärjestöselvitys nytkähti eteenpäin

Uuden keskusjärjestön perustamista tavoittelevan hankkeen selvitystyö lähtee ripeästi liikkeelle. Yli 70 ammattiliiton edustajaa kaikista kolmesta keskusjärjestöstä oli keskustelemassa asiasta tänään perjantaina Helsingissä.

Liitoilla on nyt muutama viikko pohtia, lähtevätkö ne mukaan. Sen jälkeen pidetään hankkeen varsinainen käynnistystilaisuus, johon mukaan ilmoittautuneet liitot osallistuvat.

Vaikka liittojen toivotaan lähtevän mukaan alusta lähtien, kokouksen puheenjohtajistoon kuuluneen, Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokarin mukaan hankkeeseen voi tulla myöhemminkin.

– Aikataulu on tiukka. Tavoitteena on, että kaikki liitot ovat mukana ja syntyy yksi keskusjärjestö.

Seuraava vaihe alkaa nopealla aikataululla, mutta itse selvittelyyn varataan riittävästi aikaa.

– Kaikkien mukaan lähtevien ammattiliittojen tarpeet selvitetään kattavasti, Porokari sanoo.

Osallistuminen selvittelyyn ei sido liittoja keskusjärjestön perustamiseen eikä siihen liittymiseen. Porokari arvioi, että liittoja tulee hankkeeseen ja siitä voi lähteä pois kesken prosessin.

Hän painottaa, että Insinööriliitossa edustajakokous päättää keskusjärjestöstä. Näin ollen päätösten aika on aikaisintaan vuonna 2016, jolloin uuden keskusjärjestön pitäisi aloittaa toimintansa.

Tarvittaessa valmistelulle otetaan jatkoaikaa, sillä puheenjohtajiston mukaan näin on ammattiyhdistysliikkeessä tapana.

Arvoina tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

Uuden keskusjärjestön tavoite on vahvistaa palkansaajien ja yksinyrittäjien taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.

Tarkoitus on myös muodostaa vastavoima työnantajajärjestöille, etenkin Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lle. Työnantajapuolen näkemykset saavat nykyään huomattavasti palkansaajia enemmän tilaa yhteiskunnallisessa keskustelussa.  

Uudessa keskusjärjestössä on mahdollisuus vähentää nykyisten järjestöjen tekemää päällekkäistä työtä. Tällöin vapautuu enemmän resursseja lisääntyneisiin tehtäviin kuten esimerkiksi kansainväliseen edunvalvontaan.
Mukana erilaisia liittoja

Valmistelukokouksen puheenjohtajisto koostui jokaisen kolmen keskusjärjestön yhdestä liittopuheenjohtajista. Puheenjohtajistoon kuuluivat Porokarin lisäksi Julkisten ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Jarkko Eloranta SAK:sta ja Vakuutusväen puheenjohtaja Liisa Halme STTK:sta.

Uuden keskusjärjestön perustamisen takana ei ole tyytymättömyyttä nykyisiin keskusjärjestöihin. Elorannan mukaan uuden järjestön myötä on helpompi tarkentaa työnjakoa liittojen ja keskusjärjestön välillä.

Selvittelytyön aikana liitot jatkavat nykyisissä keskusjärjestöissä. Porokarin mukaan hanke ei muuta myöskään neuvottelujärjestelmän asemaa.

Teksti: Kirsi Tamminen, Insinööriliitto
Kuvat: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa