UPM sopi uudet ehdot olemassa olevan mallin pohjalta.
Insinööri-lehti työmarkkinat

UPM:n ylemmät sopivat edustusjärjestelmästä

UPM on sopinut ylempien toimihenkilöiden kanssa henkilöstöedustuksesta nykyisten sopimusten päätyttyä vuoden lopussa.

Uusi edustusjärjestelmä pohjautuu olemassa olevaan malliin, mutta irtisanomissuoja laajenee luottamusvaltuutetuista myös paikallisiin yhteyshenkilöihin.

Sopimus uudesta edustusjärjestelmästä allekirjoitettiin ylempien toimihenkilöiden yhteistyöryhmässä 25.11. Sitä valmisteltiin alkusyksystä pidetyissä työpajoissa.

– Hyvä, että UPM on halunnut huomioida ylempien toimihenkilöiden edustuksen. Henkilöstön edustuksen huomioiminen on aina myönteistä, sanoo Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa.

Oksa pitää järjestelmän heikkona puolena kuitenkin sitä, ettei neuvotteluasetelma ole täysin tasapuolinen.

– Luontevinta ja suomalaisen järjestelmän mukaista olisi ollut sopia asiasta neuvottelujärjestön kanssa. Hyvä kuitenkin, että paikallisesti ollaan nyt tyytyväisiä.

Kuva: Janne Luotola