Insinööri-lehti

Työuupumus kasvoi toisena koronavuotena

Hybridityö lisää työn imua ja vähentää kroonista työväsymystä.

Työuupumus on kasvanut lievästi viime vuonna kesästä loppuvuoteen, selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimuksesta. Työuupumuksen neljästä ydinoireesta kyynistyneisyys ja kognitiiviset häiriöt lisääntyivät, mikä kertoo kielteisemmiksi muuttuneista työasenteista ja kognitiivisesta kuormituksesta.

Nuorimpien, alle 36-vuotiaiden, työntekijöiden palautumisen tarve ja epävarmuus ovat lisääntyneet, ja nuoret aikuiset voivat edelleen töissä huonommin kuin heitä vanhemmat ihmiset.

Viimeisen puolen vuoden aikana työn imu ja työkyky ovat laskeneet. Koronapandemiaa edeltävään aikaan verrattuna työtyytyväisyys ja työkyky ovat laskeneet.

Tutkimuksen vastaajajoukko vastasi kysymyksiin kesäkuussa ja joulukuussa 2021. Vastaajat ovat työssäkäyviä 18–65-vuotiaita suomalaisia, ja heistä molemmilla kerroilla vastanneita on 875.

Tulokset ovat samansuuntaisia myös seurantatutkimuksen vastaajilla, joita on seurattu jo koronapandemiaa edeltävältä ajalta asti. Työhyvinvoinnin vahvistamiseen on tutkijan mukaan nyt erityistä tarvetta, kun Ukrainan sota vaikuttaa mielialoihin pandemiasta toipuvilla työpaikoilla.

– On tärkeää huomata, että laadukkaat työolot, ihmislähtöinen johtaminen ja työn imu ulottuvat myös laajemmin muuhun hyvinvointiin elämässä. Työ voikin vaalia mielenterveyttämme myös poikkeusaikoina, sanoo tutkimusprofessori Jari Hakanen.

Läsnä-, hybridi- ja etätyötä tekevien työhyvinvointikokemukset poikkesivat jossain määrin toisistaan. Osin työpaikalla, osin etänä tehdyssä hybridityössä koettiin eniten työn imua, työtyytyväisyyttä ja työkykyä. Myös krooninen työväsymys väheni hybridityössä.

Kuva: Andrey Popov /Mostphotos