Insinööri-lehti politiikka

Työturvallisuuslain muutokset parantavat turvallisuutta korona-aikana

Väliaikainen muutos antaisi työnantajalle oikeuden käsitellä tietoa työntekijän koronarokotuksesta tai sairastetusta koronataudista.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama kolmikantainen työryhmä päätti työnsä, ja ministeriö julkaisi tänään työryhmässä valmistellun esityksen, jossa esitetään työturvallisuuslakia muutettavaksi väliaikaisesti. Esityksen tavoitteena on parantaa työnantajan edellytyksiä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä koronapandemian aikana.

Akava kannattaa esitystä ja korostaa, että sosiaali- ja terveysministeriön tulee laatia soveltamisohjeet työpaikoille.

Esityksen mukaan työnantajalla on oikeus käsitellä tietoa työntekijän koronarokotuksesta tai sairastetusta koronataudista. Työnantajan on nimettävä henkilöt, jotka saavat käsitellä kyseisiä terveystietoja. Tietoihin liittyy salassapitovelvollisuus, ja tiedot on poistettava, kun niiden käytölle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta.

Sääntelyn tarkoituksena on parantaa työturvallisuutta, ei estää työntekijän pääsyä työpaikalle tai työntekoa. Esitys etenee seuraavaksi poliittiseen harkintaan. Sääntelyyn saattaa liittyä tulkintaongelmia työpaikoilla.

Kuva: Neydstock/Mostphotos