Insinööri-lehti politiikka

Työttömyysturvan porrastus päätyi erimielisyyteen

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista pohtinut työryhmä ei saavuttanut yksimielisyyttä työttömyysturvan uudistamisesta. Ehdotuksia se kuitenkin antoi.

Työryhmä ehdotti, että ansiosidonnainen työttömyysturvan työssäoloehto muutettaisiin tuloperusteiseksi. Työttömyyskassa katsoisi ansiosidonnaisen hakijan täyttävän työssäoloehdon, jos hän olisi ansainnut vähintään noin 850 euroa kuukaudessa. Nykyään työssäoloehto on sidottu aikaan eikä rahaan.

Toinen esitys liittyi ansiosidonnaisen enimmäiskeston porrastamista henkilön työhistorian mukaan. Portaita tulisi nykyistä enemmän. Lyhyellä työhistorialla saisi oikeuden lyhytkestoisempaan työttömyyspäivärahaan ja pidemmällä työhistorialla pidempään. Nykyään alle kolmen vuoden työhistorialla syntyy oikeus 300 maksupäivään, pidemmällä 400 päivään ja 58 vuotta täyttäneille 500 päivään.

Työryhmän mietintö ei ollut riittävän yksimielinen varsinaiseen esitykseen. Akava kannatti työryhmässä työssäoloehdon muuttamista tuloperusteiseksi. Sen sijaan enimmäiskeston porrastamisessa Akava olisi halunnut lisävalmistelua. Akava on kertonut näkemyksistään työttömyysturvan porrastuksesta.

Kuva: Digitalpress/Mostphotos