Insinööri-lehti työmarkkinat

Työsopimuslain koronamuutokset päättyvät

Työsopimus- ja yhteistoimintalakiin tehtiin viime keväänä väliaikaisia muutoksia koronaviruspandemian vuoksi. Useat muutokset päättyvät vuodenvaihteessa.

Työnantajalla oli oikeus purkaa koeaikana työsopimus tuotannollis-taloudellisella irtisanomisperusteella. Enää tätä oikeutta ei ole.

Työnantaja sai vapauden lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän. Lakia voidaan yhä soveltaa, jos lomautus on alkanut ennen vuodenvaihdetta. Lomautus saa jatkua enintään niin kauan kuin sille on laissa määritellyt perusteet.

Lomautuksissa oli lyhennetty ilmoitusaika. Työnantaja sai ilmoittaa lomautuksista työntekijälle viiden päivän varoajalla.

Takaisinottovelvoite tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla tehdyn irtisanomisen jälkeen oli väliaikaisesti yhdeksän kuukautta. Nyt se lyhenee normaalipituuteen eli neljään tai kuuteen kuukauteen työsuhteen kestosta riippuen. Väliaikaista aikarajaa sovelletaan, jos irtisanominen on tehty vuoden 2020 puolella.

Myös yhteistoimintalakiin tuli väliaikainen muutos. Lomautuksiin johtavien yt-neuvotteluiden minimiaika oli lyhennetty viiteen päivään. Aikaraja on voimassa vanhan vuoden puolella aloitetuissa yt-neuvotteluissa.

Kuva: Aleksandr Davydov /Mostphotos