Insinööri-lehti koulutus

Työolot ovat avainasemassa tulevaa alaa valitessa

Nuorten tulevaisuusraportin mukaan koulutus periytyy edelleen voimakkaasti ja epävarmuus työelämää kohtaan on kasvanut.

Nuoret arvostavat tulevaa alaa valitessaan hyviä työoloja, kertoo Talous ja nuoret TAT:n tuore kyselytutkimus. Tärkeimpinä tekijöinä tulevaa alaa valitessa ovat tutkimuksen mukaan kohtuulliset työajat sekä turvallinen ja viihtyisä työympäristö. Myös kiinnostavat ja omaa osaamista hyödyntävät työtehtävät nähdään tärkeinä hyvän palkkauksen ja johtamisen lisäksi.

Vanhempien koulutustausta määrittää yhä vahvasti nuorten koulutusvalintoja. Jos toisella vanhemmista on korkeakoulututkinto, nuoret hakeutuvat huomattavasti todennäköisemmin lukioon. Vastaavasti ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan todennäköisemmin, jos toinen vanhemmista on suorittanut ammatillisen tutkinnon.

Tutkimuksen mukaan sukupuolten välillä on eroja tavoitteissa opintojen suhteen. Tytöt tavoittelevat poikia useammin maisterin tutkintoa, kun pojat taas erottuvat ammatillisen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon tavoittelussa.

Työelämäasenteissa nuorten vastauksissa korostuu yhdenvertaisuuden merkitys. Kyselyyn vastanneista nuorista 87 prosenttia haluaa tehdä töitä ympäristössä, jossa kaikkia ihmisiä arvostetaan ja kohdellaan yhdenvertaisesti. Yli puolet nuorista kaipaa lisää työelämätietoa kouluihin.

Huolestuttavaa on epävarmuuden kasvu työelämää kohtaan. Raportin mukaan joka kolmas nuori pelkää työelämän olevan liian raskasta, kun vielä vuonna 2020 näin vastanneiden osuus oli alle viidennes. Vapaa-ajan merkitys verrattuna työelämään on kasvanut kahdessa vuodessa samassa suhteessa.

Tutkimukseen vastasi kevättalvella 6 400 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa ympäri Suomen. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus.

Teksti: Pauli Unkuri
Kuva: Wavebreakmedia/Mostphotos