Insinööri-lehti

Työntekijät tylsistyvät haasteiden puutteeseen

Korkeasti koulutetut työntekijät voivat tylsistyä työssään, jos he eivät pääse käyttämään kykyjään.

Työterveyslaitoksen tutkija Lotta Harju tutki väitöskirjassaan suomalaisten valkokaulustyöntekijöiden tylsistymistä työelämässä sekä sen yhteyttä muun muassa työhyvinvointiin.

Tylsistyminen ei rajoitu vain tietyntyyppisiin töihin vaan uhkaa työntekijöitä alasta riippumatta. Tylsistyminen haittaa sekä yksilöä että koko organisaatiota. Työhyvinvointi heikkenee, ja halu vaihtaa työpaikkaa kasvaa.

Työntekijät pitkästyvät, jos he eivät pääse tekemään työtä kykyjensä mukaan. Myös keskeytykset ja työkuorma estivät tehtäviin keskittymistä halutulla tavalla.

Tylsistymistä voidaan ehkäistä siten, että työntekijöille annetaan sekä tilaa tarttua itselle sopiviin haasteisiin että aito mahdollisuus keskittyä ydintehtäviinsä.