Insinööri-lehti

Työnantajan koko vaikuttaa irtisanomistilanteessa

Työnantajan henkilöstömäärä on huomioitava työntekijästä johtuvaa irtisanomista arvioitaessa.

Muutos on osa palkansaajaliikkeen voimakkaasti kritisoimaa niin sanottua irtisanomislakia.

Valtioneuvosto esittää lainmuutosta vahvistettavaksi presidentin esittelyssä tänään. Laki astuu voimaan heinäkuun alusta.

Kun arvioidaan, oliko irtisanomisella perusteita, huomioidaan työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden määrä.

Irtisanomisen taustalla on vastaisuudessakin oltava asiallinen ja painava syy. Työntekijää ei saa irtisanoa niin sanotulla kielletyllä irtisanomisperusteella, kuten sairauden tai työtaistelun vuoksi.

Työnantajan on lähtökohtaisesti ennen irtisanomiseen ryhtymistä annettava työntekijälle mahdollisuus korjata menettelynsä eli annettava varoitus.

Työttömyysturvalakia muutettiin samassa yhteydessä. Jos työnantaja päättää työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä, työttömyysturvan korvaukseton määräaika eli karenssi on 60 päivän pituinen nykyisen 90 päivän asemesta.