Insinööri-lehti työelämä

Työkykymestari huolehtii työntekijöistä

Vahanen-yhtiöille valmistui työkykymestari, jonka tehtävä on kehittää konsernin työkyvyn johtamista.

Tähän henkilöstöalan koulutusohjelmaan osallistuminen on osa kumppanuutta Eläkevakuutusyhtiö lmarisen kanssa.

– Jaksamiseen liittyvät asiat, kuten työn, perheen ja vapaa-ajan yhteen sovittaminen, nousevat esiin henkilöstötutkimuksissa, ja haluamme selvittää perin pohjin, mitä kaikkea työhyvinvoinnin hyväksi on tehtävissä, sanoo Vahanen-yhtiöiden henkilöstöjohtaja Sari Peltola.

– Sairauspoissaoloihin liittyvät haasteet ovat yhteisiä kaikille organisaatioille, ja siksi yhteistyö työterveyshuollon kanssa on keskeistä työhyvinvoinnin kehittämisessä, kertoo Vahasen tuore työkykymestari, hr-asiantuntija Lotta Laine-Myller.

Käytännössä työhyvinvoinnin kehittäminen insinööritoimistossa tarkoittaa muun muassa tavoitteiden määrittämistä, konserninlaajuisen työterveyshuollon yhteistyösuunnitelman laatimista sekä työkykyjohtamisen taitojen jalkauttamista esimiehille.

Perustana ovat aktiivinen vuorovaikutus ja selkeät pelisäännöt sairauspoissaolojen seurantaan. Järjestelmällisin toimin ja yhteistyöllä voidaan ehkäistä työkyvyttömyyttä ja luoda terveellinen ja turvallinen hyvinvoiva työpaikka, jossa töihin pääsee takaisin kiinni tuetusti, jos elämässä tulee vastaan ongelmia.

– Organisaatiossamme on jo pitkään ollut aktiivisessa käytössä oma varhaisen välittämisen malli. Nyt siihen liitettiin mukaan korvaavan työn mahdollisuus, jonka tarkoitus on tukea varhaisessa vaiheessa työhön ja työkykyiseksi paluuta, Peltola sanoo.

Työkykyä ylläpidetään ja johdetaan Vahasella yhteistyössä myös eläkevakuutusyhtiön kanssa sekä esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen keinoilla, ergonomiasta huolehtimalla, terveyskyselyillä ja -tarkastuksilla, valmentavalla esimiestyöllä, säännöllisellä sairauspoissaolojen seurannalla ja työsuhde-etuna ePassilla, jolla työnantaja tarjoaa koko henkilöstölle liikunta- ja kulttuuripalveluja sekä hierontaa.

– Sekin tuli todistettua taas kerran, että työpahoinvointi ja tekemätön työ tulevat organisaatiolle kalliiksi. Kun työelämän laatu paranee, sairauspoissaolot ja sählääminen vähenevät ja tehollinen työaika kasvaa, jolloin myös liiketoiminta on kannattavampaa. Pitkät työurat hyödyttävät niin yritystä, työntekijöitä kuin koko yhteiskuntaa, Laine-Myller sanoo.