Insinööri-lehti

Teollisuustuotanto kääntyi viime vuonna nousuun

Teollisuustuotanto kääntyi viime vuonna nousuun ensi kertaa vuonna 2012 alkaneen laskun jälkeen. Teollisuustuotannon taso on kuitenkin lähes 17 prosenttia finanssikriisiä edeltäneen vuoden 2008 tason alapuolella.

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 joulukuussa 1,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2016 teollisuustuotanto kasvoi 2,4 prosenttia.

Kausitasoitettu tuotanto väheni joulukuussa 0,7 prosenttia marraskuusta. Marraskuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 0,3 edelliseen kuukauteen verrattuna. Lokakuussa tuotanto väheni 0,2 prosenttia.

Tuotanto kasvoi joulukuussa useilla päätoimialoilla. Eniten tuotanto kasvoi kaivostoiminnassa, 3,4 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi 2,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi joulukuussa 1,5 prosenttia. Kemianteollisuudessa tuotanto väheni joulukuussa 5,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto väheni 5,5 prosenttia.

Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli joulukuussa 80,1 prosenttia, joka oli 1,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli joulukuussa käytössä 83,6 prosenttia eli prosenttiyksikön enemmän kuin vuoden 2015 joulukuussa. Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli joulukuussa 82,9 prosenttia, joka oli 1,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.