Insinööri-lehti

Teollisuustuotanto ja uudet tilaukset vähenivät heinäkuussa

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli vuoden 2013 heinäkuussa 2,5 prosenttia pienempi kuin viime vuoden heinäkuussa. Tammi-heinäkuussa työpäiväkorjattu teollisuustuotanto väheni 4,8 prosenttia vuoden takaisesta. Kapasiteetin käyttöaste oli heinäkuussa vajaat 2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Kausitasoitettu tuotanto kasvoi heinäkuussa 2,0 prosenttia kesäkuuhun verrattuna. Kesäkuussa kausitasoitettu tuotanto oli prosentin pienempi kuin toukokuussa. Toukokuussa tuotanto kasvoi 1,9 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna.

Teollisuustuotanto väheni heinäkuussa useilla päätoimialoilla. Eniten tuotanto väheni sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 19,4 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotannon määrä väheni 7,8 prosenttia. Päätoimialoista tuotanto kasvoi eniten kaivostoiminnassa ja louhinnassa, jossa tuotanto oli 39,1 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Elintarviketeollisuuden tuotanto kasvoi 4,0 prosenttia  ja kemianteollisuuden tuotanto  2,5 prosenttia.

Teollisuuden uudet tilaukset vähenivät heinäkuussa

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli vuoden 2013 heinäkuussa 4,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-heinäkuussa tilaukset vähenivät 6,2 prosenttia vuoden takaisesta.

Tilaukset vähenivät metalliteollisuudessa 5,9 prosenttia, kemianteollisuudessa 6,1 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 9,6 prosenttia. Tarkastelluista päätoimialoista kasvua oli paperin, paperi- ja kartonkituotteiden toimialalla 1,6 prosenttia verrattuna vuoden 2012 heinäkuuhun.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Lähde: Tilastokeskus