Insinööri-lehti

Teollisuustuotanto ja tilaukset vähenivät toukokuussa

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2013 toukokuussa 5,9 prosenttia pienempi kuin vuoden 2012 toukokuussa. Tammi-toukokuussa työpäiväkorjattu teollisuustuotanto väheni 5,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Kausitasoitettu tuotanto kasvoi toukokuussa 1,7 prosenttia huhtikuuhun verrattuna. Huhtikuussa kausitasoitettu tuotanto oli 4 prosenttia pienempi kuin maaliskuussa. Maaliskuussa tuotanto kasvoi 2,2 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna.

Teollisuustuotanto väheni toukokuussa useilla päätoimialoilla. Eniten tuotanto väheni sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 22,4 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotannon määrä väheni 13,7 prosenttia. Päätoimialoista tuotanto kasvoi eniten kaivostoiminnassa ja louhinnassa, jossa tuotanto oli lähes 39 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Elintarviketeollisuuden tuotanto kasvoi prosentin vuoden takaisesta.

Teollisuuden uudet tilaukset vähenivät toukokuussa

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2013 toukokuussa 8,6 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-toukokuussa tilaukset vähenivät 8,2 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuuden uusien tilauksien lasku jatkui toukokuussa. Tilaukset vähenivät paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 4,5 prosenttia, metalliteollisuuden toimialalla 13,3 prosenttia ja tekstiiliteollisuuden toimialalla 19,0 prosenttia verrattuna vuoden 2012 toukokuuhun. Tarkastelluista päätoimialoista kasvua oli ainoastaan kemianteollisuudessa 7,0 prosenttia.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.