Kaivosalan ja malminetsinnän kasvu jatkuu Suomessa.
Insinööri-lehti talous

Talouskasvu edellyttää investointeja ja osaamista

Työ- ja elinkeinoministeriö odottaa Suomen talouskasvun jäävän vuosina 2020–2021 noin yhteen prosenttiin.

Ministeriön tänään julkaisema elinkeinopoliittinen tilannekuva pitää mahdollisena, että talouskasvu hiipuu vuoden 2021 jälkeen, jos tuottavuuden nostamiseksi ei löydetä vaikuttavia keinoja eikä maailmankauppa elvy.

Yritysten tunnelma on epävarma, minkä vuoksi investointien kasvu on tänä vuonna pysähtymässä.

Tutkimus- ja kehitysmenojen vuosien 2017–2018 kasvupyrähdys on laantumassa. Näkymät vuosille 2020–2021 ovat varovaisen myönteisiä.

Kasvua rajoittaa silti jonkinasteinen osaaja- ja osaamispula esimerkiksi ICT:ssä ja ohjelmistoalalla. Näille aloille on saatava lisää koulutusta.

– Suomessa on kuitenkin monella toimialalla ja erikoistumisalueella merkittävää kasvupotentiaalia. Esimerkiksi bio- ja kiertotaloudessa, kaivosalalla, elintarvikealalla, diagnostiikassa ja fotoniikassa on monia Suomen kannalta kiinnostavia avauksia. Yritysten investointien matala taso ja osaavan työvoiman riittävyys herättävät kuitenkin huolta, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Kaivosalan ja malminetsinnän kasvu jatkuu. Yhteiskehittämishankkeita on valmisteltu muun muassa akkuklusterin, kaivosten ympäristövaikutusten, GTK:n koerikastustehtaan kehittämistyössä sekä geoenergian ja turvealueiden tutkimuksen alueilla.

Kuva: Tommy Sjöberg /Mostphotos