Insinööri-lehti koulutus

Suomea patistetaan kehittämään jatkuvaa oppimista

OECD suosittelee, että Suomi parantaisi aikuisten koulutustarjontaa työelämän tarvitsemaan suuntaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö hyödyntävät talousjärjestö OECD:n suosituksia jatkuvan oppimisen uudistuksessa. OECD esitti tänään Suomea koskevan arvion koulutuksessa tarvittavista muutoksista.

Suomen tulisi arvion mukaan monipuolistaa koulutustarjontaa, lisätä koulutustarjonnan vastaavuutta työelämän tarpeisiin ja räätälöityjä koulutuksia sekä vahvistaa kannusteita osallistua tarkoituksenmukaiseen koulutukseen. Tämä vaatii tuekseen tieto- ja ohjauspalveluja sekä hakevaa toimintaa aikuisille, joilla on heikot perustaidot.

Arvio pitää suomalaista osaamista kansainvälisesti vertaillen korkeana. Silti lisä- ja uudelleenkoulutuksen tarpeisiin Suomen järjestelmä ei vastaa parhaalla mahdollisella tavalla. Koulutukseen ei ole aina kannusteita, koulutuksen tarvitsijoita on vaikea tavoittaa ja osaaminen kasaantuu niille, joilla sitä on jo ennestään paljon. Suomessa erot aikuiskoulutukseen osallistumisessa ovat OECD-maiden suurimpia.

Insinööriliitto on pitänyt pitkään esillä koulutusjärjestelmän kehittämistä niin, että erilaisilla jatkuvan oppimisen malleilla päivitettäisiin työelämässä olevien osaamista. Keinovalikoimassa on muun muassa muuntokoulutusta ja monimuoto-opetusta.

Opetusministeriö on käynnistänyt jatkuvan oppimisen uudistuksen, jonka tavoitteena on luoda uusia työssä oppimisen malleja. Uudistus valmistellaan kaikkien puolueiden ja työmarkkinaosapuolten yhteistyönä. Linjaukset valmistuvat tämän vuoden lopussa.

Kuva: Katja Kircher /Mostphotos