Insinööri-lehti työmarkkinat

Sovittelujärjestelmä kaipaa kehittämistä

Akava Worksin selvitys vertailee työriitojen sovittelujärjestelmiä ja nostaa esiin tarpeen ennakoida ongelmatilanteita.

Selvitys tarkastelee työriitojen sovittelujärjestelmiä ja niihin liittyvää lainsäädäntöä ja käytäntöjä eri maissa. Emeritusprofessori Niklas Bruun on laatinut Akava Worksin toimeksiannosta selvityksen Pohjoismaiden, Viron, Saksan ja Belgian sovittelujärjestelmistä.

– Järjestelmämme kehitystarpeet liittyvät sovitteluinstituution vahvistamiseen ja sovittelijoiden määrän lisäämiseen, heidän osaamiseensa sekä mahdollisuuteen olla mukana neuvotteluissa jo ennen ristiriitojen syntymistä, Bruun sanoo.

Sovittelujärjestelmä on olennainen osa työmarkkinatoimintaa. Suomen järjestelmän perusta on luotu 1960-luvulla, ja se on säilynyt siitä lähtien pitkälti entisenlaisena.

– Raportin mielenkiintoisin havainto on, että Ruotsissa sovittelujärjestelmä toimii erittäin ennakoivasti. Neuvottelut sopimusten uudistamisesta alkavat osapuolten välillä hyvissä ajoin ennen sopimusten päättymistä ja sovittelutoimi on mukana jo siinä vaiheessa, kun erimielisyyksiä tai varsinaista riitaa ei ole vielä käsillä. Tämä saattaa olla yksi syy siihen, että Ruotsissa on varsin vähän työtaisteluja, sanoo Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki.

Edellisellä sopimuskierroksella Suomessa usealla alalla vallitsi sopimukseton tila kuukausia ennen uusien sopimusten syntymistä.

Kuva: Jari Rauhamäki