Rakentamisen avustavissa tehtävissä käytetään usein nollasopparilaisia.
Insinööri-lehti työmarkkinat

Satatuhatta työskentelee nollasopimuksella

Niin sanotulla nollatuntisopimuksella työskenteli keskimäärin noin 106 000 palkansaajaa viime vuonna.

Noin 5 prosenttia kaikista 15–74-vuotiasta palkansaajista työskenteli Tilastokeskuksen mukaan nollatuntisopimuksella eli työsopimuksella, jossa minimityötuntien määräksi on luvattu nolla tuntia.

Palkansaajista, jotka olivat 15–74-vuotiaita, noin 106 000:lla oli oman ilmoituksensa mukaan nollatuntisopimus. Nollatuntisopimusten yleisyyttä selvitettiin edellisen kerran vuonna 2014. Tuolloin 15–74-vuotiaita nollatuntisopimuksella työskenteleviä oli 89 000.

Vastaavasti 15–64-vuotiaista nollatuntisopimuksella työskenteli viime vuonna noin 99 000 palkansaajaa. Vuonna 2014 heitä oli 83 000.

Noin 40 prosenttia nollatuntisopimuksella työskentelevistä oli halunnut tällaisen joustavan työsopimuksen. Lähes sama osuus oli niitä, jotka ilmoittivat, että kyseinen työ oli ollut saatavilla vain nollatuntisopimuksella. Nollasopimuslaisista 14 prosenttia vastasi, ettei mitään muuta työtä ollut tarjolla.

Kaikkien nollatuntisopimuksella työskentelevien tavanomainen viikkotyöaika oli keskimäärin 22 tuntia viikossa. Heistä osa-aikaisesti työskentelevien keskimääräinen viikkotyöaika oli 17 tuntia viikossa ja kokoaikaisesti työskentelevien 37 tuntia viikossa.

Eniten nollatuntisopimuksella työskenteleviä oli tukku- ja vähittäiskaupan, terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan toimialoilla. Toimialan palkansaajien määrään suhteutettuna nollatuntisopimus oli yleisin majoitus- ja ravitsemustoiminnan toimialalla.

Nollatuntisopimuksella työskentelevien yleisimmät ammatit olivat myyjä, hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijä, teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät sekä palvelutyöntekijät.

Vajaa kolmannes nollatuntisopimuksella työskentelevistä ei tiennyt joko juuri lainkaan tai vain päiväksi pariksi ennakolta tulevien työtuntiensa ajoittumista. Lähes sama osuus oli niitä, jotka tiesivät työtuntiensa ajoittumisen enintään viikoksi, pariksi eteenpäin.

kuva: Jan Kansanen /Mostphotos