Insinööri-lehti työmarkkinat

Salo: Sovittelija ei voi olla vientimalliin sidottu

Insinööriliiton puheenjohtajan Samu Salon mukaan liitto keskittyy työehtosopimusneuvotteluissa neuvottelemaan omalle jäsenkunnalleen mahdollisimman hyvät työehdot unohtamatta alakohtaisten ongelmien ratkaisemista.

Vaikka osa sopimusaloista on päätynyt sovittelijalle, Salon mukaan ratkaisujen täytyy perustua alakohtaiseen tilanteeseen. Eroja on myös vientialojen välillä. Sivuille ei vilkuilla edes palkankorotusten tason tavoittelussa.

– Minua on koko kierroksen ajan häirinnyt puheet niin sanotusta vientimallista. Itsenäinen sopimustoiminta pyörii yhden mallin ympärillä, vaikka asiallisesti ottaen koko mallia ei ole edes olemassa. Asetelmasta on tullut työmarkkinakierroksen opinkappale, jonka noudattaminen tuntuu levinneen jopa valtakunnansovittelijan toimistoon saakka, Salo sanoo.

Hänen mielestään ei tule kysymykseen, että sovittelija on vientimalliin – tai mihinkään muuhunkaan malliin – sidottu.

– Sen instituution on tarkoitus olla puolueeton riitojen ratkaisija, ei toisen osapuolen käyttöön ottaman palkkamallin takaaja. Kun päänavausta ei ole, sellaisen varaan ei voi sovitteluakaan rakentaa. Suutarin pitää pysyä lestissään, hän sanoo.

Salon mukaan vientimallista on puhuttu kilpailukyvyn takaajana, mutta hänen mielestään siitä näyttää tulleen pikemminkin sopimustoiminnan jarru.

– Onhan se omituista, että työnantaja ei suostu edes keskustelemaan palkoista muissa pöydissä odottaessaan yhden sopimuksen valmistumista. Harrasta siinä sitten itsenäistä, alakohtaista sopimustoimintaa.

Salon mielestä on syytä pohtia, mikä vaikutus vientimallin nimeen vannomisella on työmarkkinoiden epävakauteen.

– Minä uskon, että työmarkkinatilanne olisi paljon vakaampi, jos eri henkilöstöryhmät ja sopimusalat olisivat alusta lähtien ryhtyneet aidosti ja itsenäisesti neuvottelemaan sopimuksista sivuilleen vilkuilematta. Sopimuksia ei synny ja työmarkkinahäiriöiden todennäköisyys kasvaa, kun alat kyttäävät toinen toisiaan odottaen päänavausta kuin lapset joulupukkia, Salo huomauttaa.

Salon mukaan Insinööriliittoa ei kiinnosta, millaisen palkankorotuksen suomalainen metallimies, sairaanhoitaja tai opettaja itselleen neuvottelee.

– He kaikki, kuten muutkin työntekijäryhmät, ovat palkankorotuksensa ansainneet. Meidän kannaltamme tärkein verrokkiryhmämme on kilpailijamaissa, Salo tähdentää.

Hänen mukaansa Insinööriliittoa kiinnostaa, mitä tekniikan ammattilaiset, insinöörit, tienaavat kilpailijamaissa, ja saada Suomen palkkataso vastaavalle tasolle. Hän muistuttaa Suomessa olevan maailman parhaat osaajat alalla.

– Tämän kiistattoman eron umpeen kurominen on liitto- ja alakohtaisten neuvotteluiden tehtävä, Salo tähdentää.