Insinööri-lehti työelämä

Pieni osa insinööreistä ei tee etätyötä

Koronaviruksen perusteella tehtyjen rajoitusten jälkeen 96 prosenttia insinööreistä tekee etätyötä.

Insinööreistä 96 prosenttia ilmoitti maaliskuussa tekevänsä etätyötä, ilmenee Insinööriliiton jäsenkunnalleen tekemästä kyselystä. Osuus on iso verrattuna lokakuussa 2017 tehtyyn kyselyyn, johon vastanneista insinööreistä etätöitä teki vain 79 prosenttia.

– Mitään eritystä alakohtaista kasvua ei ole näkyvissä, vaan etätyö on lisääntynyt kaikilla aika tasaisesti, työmarkkinatutkija Varpu Multisilta arvioi.

Etätyön tekeminen on ollut jo ennestään yleisintä tietotekniikan palvelualan yrityksissä. Niissä etätyötä tekee 99 prosenttia tekniikan alan ammattilaisista. Vähiten etätyötä tehdään muiden yksityisten yritysten toimialalla, jolla osuus on 91 prosenttia.

Yrityksen koko vaikuttaa etätyön määrään. Alle kymmenen hengen mikroyrityksissä etätyötä tekee 83 prosenttia insinööreistä, kun yli 500 hengen yrityksissä osuus on 99 prosenttia.

Suurin osa työnantajista on suositellut työntekijöille etätyötä. Noin kymmenes insinööreistä on ryhtynyt etätyöhön omasta halustaan.

– On mahdollista, että etätyön osuus ei tästä enää kasva, koska kaikkia työtehtäviä ei ole mahdollista tehdä etänä, Multisilta arvelee.

Avoimista vastauksista käy ilmi, että ainakin jotkut työntekijät joutuvat olemaan läsnä työpaikalla.

– Ydinvoimalaitosta ei käytetä etänä. Muita töitä tehdään etänä niin paljon kuin mahdollista, yksi vastaaja kertoo.

Insinööriliiton kyselyyn vastasi lähes 6 500 jäsentä. Kyselyn tarkoitus oli muun muassa selvittää, miten liiton jäsenet näkevät koronaviruksen vaikuttavan omaan työmarkkina-asemaansa ja talouteen. Insinööri-lehti kirjoitti tutkimuksesta toissapäivänä.

Insinöörit tekevät etätöitä useammin kuin suomalaiset keskimäärin. Tilastokeskuksen työolotutkimuksen perusteella vuonna 2018 etätöitä teki joka kolmas suomalainen. Ylemmistä toimihenkilöistä noin 60 prosenttia teki etätöitä.

Kuva: Nyl/Mostphotos