Insinööri-lehti politiikka

Perustulo ei nostanut työllisyyttä

Kokeilussa perustuloa saaneet tekivät saman verran töitä kuin verrokkiryhmän jäsenet.

Perustulokokeilu ei lisännyt ensimmäisen kokeiluvuoden aikana osallistujien työllisyyttä tai tuloja, selviää sosiaali- ja terveysministeriön ja Kelan alustavista tuloksista.

Perustuloa saaneet kokivat hyvinvointinsa kokeilun päättyessä paremmaksi kuin vertailuryhmään kuuluneet. Perustuloa saaneista terveytensä koki hyväksi tai erittäin hyväksi 55 prosenttia ja vertailuryhmästä 46 prosenttia. Perustuloa saaneet kärsivät verrokkejaan vähemmän stressistä.

Tulokset ovat osin alustavia, eikä lopullisia johtopäätöksiä perustulokokeilun vaikutuksista voida vielä tehdä. Kaksivuotisen kokeilun jälkimmäisen vuoden tulokset julkaistaan vuoden kuluttua.

Kokeilussa kaksituhatta satunnaisesti valittua työtöntä henkilöä sai verotonta perustuloa 560 euroa kuukaudessa riippumatta muista tuloistaan tai työnhausta. Kokeilu alkoi vuoden 2017 alussa ja päättyi viime vuoden lopussa. Kela vastasi hallituksen päättämän kokeilun toimeenpanosta.

Kuva: racorn/Mostphotos