Li Andersson vastaa luma-strategiasta.
Insinööri-lehti koulutus

Opetusministeri tarttui ylimalkaisesti matematiikan osaamiseen

Kirjallinen kysymys nosti esiin huolen matematiikan osaamisen laskusta. Hallituksen toimet jäivät vastauksessa ilmaan.

Opetusministeri Li Andersson (vas) luottaa hallituksen Luma-strategiaan matematiikan osaamisen parantamisessa. Luma-strategia valmistui viime vuoden syksynä. Strategia pyrkii matemaattis-luonnontieteellisten alojen vetovoiman parantamiseen ja osaajapulan ratkaisemiseen.

Tämän vuoden aikana strategialle laaditaan toimenpidesuunnitelma.

Insinööriliitto on huolissaan toimien riittävyydestä. Liitto on tarjonnut päättäjille useita keinoja matematiikan osaamisen parantamiseen.

– Tarvitaan perusopetuslain kokonaisuudistus ja päivitetty opetussuunnitelma perusopetukseen, jossa matematiikan osaamiseen panostetaan nykyistä enemmän, sanoo Insinööriliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Jussi Salonranta.

Anderssonin vastaus myönsi, että suomalaisten matematiikan osaamisessa on suuria eroja. Lukio-opinnoissa osa valitsee pitkän matematiikan sijaan lyhyen matematiikan, eikä osa kirjoita matematiikkaa ollenkaan ylioppilaskirjoituksissa. Suomen Pisa-tulokset ovat heikentyneet pitkään.

Useita edustajia esitti elokuun lopulla hallitukselle kirjallisen kysymyksen matematiikan osaamisen laskusta. Kysymyksen allekirjoittajia oli kolmesta eduskuntaryhmästä.

Matematiikan osaamisen lasku aiheuttaa tilanteen, jossa tutkimus- ja kehitystehtäviin löytyy työmarkkinoilta yhä vähemmän päteviä hakijoita.

Ilmiön syynä on muun muassa opetuksen heikentyminen. Heikosti ja hyvin menestyneiden oppilaiden matematiikan osaamisessa on perusopetuksen 9. luokalla useita vuosia vastaava ero. Kaikki peruskoulun päättävät eivät osaa riittävästi lukea, laskea tai kirjoittaa pärjätäkseen toisen asteen opinnoissa tai työelämässä.

Kuva: Valtioneuvosto