Insinööri-lehti

Naisten raskaussyrjintä vaatii järeitä toimia

Akava haluaa keinot raskaus- ja perhevapaasyrjinnän lopettamiseksi Suomessa.

Akava hoputtaa hallitusohjelman mukaisia toimia työelämässä esiintyvän raskaus- ja perhevapaasyrjinnän poistamiseksi. Akava perää suositusten sijaan muutoksia lakiin.

Kolmikantainen valmistelu on edennyt toimissa Akavan mielestä nihkeästi, ja keskusjärjestö on huolissaan asian edistymisestä.

Tilastokeskus selvitti vuonna 2018 raskaus- ja perhevapaasyrjinnän yleisyyttä. Neljännes niistä työllisistä äideistä, jotka olivat vaihtaneet työtehtäviä tai työpaikkaa tai eivät olleet palanneet työhön perhevapaan päättymisen jälkeen, sanoi, että muutos ei ollut tapahtunut omasta toiveestaan. Neljännes tarkoittaa noin 42 000 naista.

Noin 17 000 naista vaihtoi työpaikkaa tai työtehtävää, koska työhön palattaessa työtehtävät olivat muuttuneet tai poistuneet tai tilalle oli palkattu toinen henkilö. Syrjintään liittyvä määräaikaisen työsuhteen jatkamatta jättäminen koski noin 11 000 naista.

Akava haluaa, että lainsäädäntöä täsmennetään niin, että raskaus ja perhevapaan käyttö eivät saa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen. Lisäksi perhevapaalta palaaville työntekijöille pitää säätää laissa korotettu irtisanomissuoja tietyksi ajaksi vanhempainvapaan päättymisestä lukien.

Kuva: User_76523/Mostphotos