Nokian hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf on tunnettu naisjohtaja.
Insinööri-lehti työelämä

Naisjohtajien määrä kasvaa

Naisten osuus johtajista on noussut Suomessa ennätyskorkeaksi, mutta tasa-arvon rajaa ei ole saavutettu.

Naisten osuus kaikista johtajista yhtiöissä, hallinnossa ja järjestöissä oli Suomessa 36,8 prosenttia vuonna 2019, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan Lasikattomittari-selvitys.

Naisia on johtajina enemmän kuin mittarin edellisellä julkaisukerralla, jolloin naisia oli johtajina 31,5 prosenttia.

Naisia on Suomessa johtajina nyt enemmän kuin OECD-maissa keskimäärin.

Tasa-arvon alarajana voi pitää 40 prosenttia. Se on tasa-arvolain asettama minimiosuus sukupuolille julkisissa toimielimissä. Jos sukupuolten edustus on 40–60 prosentin välillä, tasa-arvo toteutuu myös johtajaksi nousemisessa.

Vielä Suomi ei ole siis saavuttanut tasa-arvolain alarajaa. Esimerkiksi Ruotsissa naisten osuus on ylittänyt 40 prosentin osuuden.

Kuva: Nokia