Helene Auramo haluaa hallituksiin lisää monimuotoisuutta.
Insinööri-lehti talous

Naisia ja nuoria uupuu yritysten hallituksista

Kotimaisten yritysten hallitukset ovat kokoonpanoltaan yksipuolisia, vaikka hallitustyöskentely kiinnostaa useita.

Prönö-verkostoitumisalustan selvityksen mukaan vain 27 prosenttia suomalaisten pörssiyritysten hallitusten jäsenistä on naisia. Naispuheenjohtajia hallituksissa oli seitsemän prosenttia. Vain kuusi prosenttia hallitusten jäsenistä on syntynyt 1980- tai 1990-luvulla.

Tyypillinen hallituksen jäsen pörssiyrityksessä on selvityksen mukaan 56-vuotias suomalainen mies. Vain 27 prosenttia hallituksen jäsenistä on alle 50-vuotiaita. Tällä hetkellä 17 yrityksen hallituksessa ei ole yhtäkään naista. Hallitusten, joissa on vain yksi tai ei yhtään naista, osuus on 49 prosenttia.

Prönön keräämien tietojen mukaan hallituspaikka kuitenkin kiinnostaisi myös naisia ja nuoria ammattilaisia.

– Tarvitsemme hallituksiin enemmän monimuotoisuutta, enemmän naisia ja nuorempaa väkeä, mutta myös eri kansallisuuksia ja erilaista osaamista. Kaikkien hallitusten jäsenten ei tarvitse olla toimitusjohtajia, talousjohtajia tai liiketoimintajohtajia, sanoo Prönön toimitusjohtaja Helene Auramo.

Auramo pitää ratkaisuvaihtoehtoina sukupuolikiintiöitä, esikuvien nostamista ja kiinnostuneiden löytämisen helpottamista.

Kuva: Prönö