Maalittamisella pyritään vaientamaan ihmisiä esimerkiksi uhkailemalla tai levittämällä heidän yksityisluontoisia tietojaan internetissä.
Insinööri-lehti työelämä

Maalittamisen kriminalisoimiseksi tarvitaan lakimuutosta

Akava esittää maan hallitukselle maalittamisen kriminalisointia koskevan lakimuutoksen laittamista vireille pian.

Maalittamisella tarkoitetaan järjestelmällistä toimintaa, jolla pyritään vaientamaan ihmisiä tai vaikuttamaan heidän toimintaansa esimerkiksi uhkailemalla tai levittämällä heidän yksityisluontoisia tietojaan internetissä.

– Työhön liittyvä häirintä ja maalittaminen ovat uhka oikeusvaltiolle. Niiden yleistymiseen on puututtava nyt rikoslain avulla. Maalittamisen kieltävällä kriminalisoinnilla pyritään suojelemaan oikeusvaltioperiaatteen kannalta erityisen tärkeitä arvoja, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Akava katsoo, että Suomessa on toteutettava rikoslain muutos, jolla kootaan rikoslain maalittamiseen liittyvät teonkuvaukset yhteen ja tehdään niihin perustuen maalittamisen kriminalisointia koskeva säännös. Lisäksi viranomaistoiminta on turvattava erikseen.

Työturvallisuus on huomioitava

Maalittamisen kieltävällä kriminalisoinnilla pyritään suojelemaan oikeusvaltioperiaatteen kannalta erityisen tärkeitä oikeushyviä eli oikeudellisesti suojattuja arvoja, joita ovat sananvapaus ja mielipiteenvapaus sekä viranomaisten virkavastuullaan toteuttaman laillisuusperiaatteen toteutuminen ilman epäasianmukaista henkilöön kohdistuvaa häiritsemistä.

Akava Works julkaiseman, rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljasen artikkelin aiheena on maalittamisen kriminalisointiesityksestä. Sen mukaan maalittamisen krimininalisoinnille on olemassa riittävät perusteet.

Akava Works julkaisi myös korkeakoulutetuille suunnatun kyselyn tulokset, joiden mukaan yli 70 prosenttia vastaajista pitää maalittamisen kriminalisointia perusteltuna. Kyselyaineisto kerättiin 15.–29. maaliskuuta. Kyselyyn vastasi yhteensä 7 333 akavalaista 14 liitosta, myös Insinööriliitosta.

Kuva: Shutterstock