Arenen Samuli Maxenius (vas.) ja E2 Tutkimuksen Ville Pitkänen pohtivat ammattikorkeakouluopintojen sujuvuutta.
Selvityksen perusteella esimerkiksi ammattikorkeakoulujen opettajien pedagogiset taidot herättivät keskustelua julkistamistilaisuudessa.
Insinööriliiton mielestä jo alakoululaiset tarvitsevat matematiikan osaamisen myönteisiä kokemuksia.
Insinööri-lehti koulutus

Liian harva aloittaneista valmistuu insinööriksi

Insinööriliiton mielestä matematiikan ja luonnontiedeaineiden osaaminen täytyy nostaa tärkeydessä lukutaidon rinnalle. Luma-aineiden osaamisen myönteisiä kokemuksia tarvitaan jo alakoulusta alkaen.

Tuoreen tutkimuksen mukaan ammattikorkeakoulujen insinööriopiskelijat keskeyttävät opintonsa useammin kuin muut ammattikorkeakouluopiskelijat. Tilastojen mukaan aloittavista insinööriopiskelijoista vain hieman yli 60 prosenttia suorittaa tutkinnon. Selvityksen mukaan opiskelijoiden aiempi matematiikan ja luonnontieteiden aineiden osaaminen ja kokemukset niistä vaikuttavat selvästi tutkinnon läpäisyyn.

– Kokemus luma-aineiden osaamisesta vaikuttaa vielä enemmän kuin osaamisen konkreettinen taso, sillä toisen asteen koulutustausta, lukio tai ammattioppilaitos, ei näy vastauksissa, sanoo Insinööriliiton erityisasiantuntija Miihkali Härkönen.

Insinööriliitto on huolissaan riittävästä määrästä luonnontieteiden tai matematiikan osaajista Suomen työllisyystarpeisiin nähden. Insinööriliitto ei ole yksin huolissaan, vaan huolta jakavat myös muun muassa Energiateollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry.

Opintojen keskeyttämisten syitä haussa

Järjestöt ovat yhdessä teettäneet Insinööriliiton ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kanssa aiheesta tutkimuksen E2 Tutkimuksella. Tänään julkaistussa tutkimuksessa selvitetään, miksi amk-insinööriopintoja suorittavat keskeyttävät opintonsa ja mitkä tekijät vaikuttavat opintojen viivästymiseen.

– Jotta Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa, tarvitsemme maailman parasta tekniikan alan koulutusta. Siihen tarvitaan toimivan koulutuksen lisäksi motivoituneet opiskelijat, Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa painottaa.

– Selvityksessä ilmenevät keskeyttämisasteet kertovat siitä, että tavoitteesta ollaan kaukana. Tämä ei ole aivan vähäpätöinen kysymys.

Ylioppilailla useammin motivaatio hukassa

Selvityksen perusteella lukion käyneillä insinööriopiskelijoilla on useammin motivaatio-ongelmia verrattuna ammattioppilaitoksista ammattikorkeakouluihin hakeutuneisiin.

Motivaatio vaikuttaa valmistumiseen. Jos opiskelija pääsee ensisijaisesti hakemaansa paikkaan, hän valmistuu huomattavasti useammin kuin toissijaiseen paikkaan päässyt.

Kuitenkaan kaikkiin ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoihin ei ole riittävästi hakijoita, jotka ovat valinneet koulutuslinjansa ykkösvaihtoehtona.

– Motivaatio kärsii erityisesti, kun opinnot eivät vastaa odotuksia. Silloin lähes kaikki harkitsevat opintojensa keskeyttämistä, Härkönen huomauttaa.

Selvityksen tehneen E2 Tutkimuksen tutkijan,  VTT  Ville Pitkäsen mukaan yli 40 prosenttia ensimmäisen vuoden opiskelijoista on pohtinut insinööriopintojensa keskeyttämistä. Etenkin 18–21-vuotiaat ovat harkinneet opintojensa lopettamista.

Insinööriliiton näkemyksen mukaan motivaatiota tekniikan alan opintoihin pitää selvittää jo opiskelijavalintojen yhteydessä.

Teksti: Kirsi Tamminen
Kuvat: Shutterstock ja Kirsi Tamminen