Insinööri-lehti työelämä

Korkein oikeus: Työnantaja syrji ay-toiminnan perusteella

Työnantaja oli antanut ylimääräisen taloudellisen edun työntekijöilleen, jotka olivat suostuneet tekemään ylityötä ammattiliiton julistaman ylityökiellon aikana.

Työnantaja oli antanut ylimääräisen taloudellisen edun työntekijöilleen, jotka olivat suostuneet tekemään ylityötä ammattiliiton julistaman ylityökiellon aikana. Työnantaja oli menettelyllään syrjinyt muita työntekijöitä heidän ammattiyhdistystoimintansa perusteella, korkein oikeus linjasi ennakkopäätöksessään.

Työnantaja oli ammattiliiton julistaman ylityökiellon aikana tarjonnut osalle työntekijöistään mahdollisuuden tehdä viikonloppuna ylityötä urakkatyönä. Urakasta maksettavaan korvaukseen oli sisältynyt laskennallisen tuntipalkan ja ylityökorvauksen lisäksi sunnuntaityökorvaus ja viikkolepokorvaus, vaikka ylityötä ei ollut tehty sunnuntaina.

Korkein oikeuden mukaan työnantaja oli näin syrjinyt muita työntekijöitään heidän ammattiyhdistystoimintansa perusteella. Syrjintä oli kohdistunut niihin työntekijöihin, jotka olisivat pystyneet tekemään ylityönä teetettyä työtä ilman erillistä perehdytystä.

Korkein oikeus kumosi hovioikeuden ja käräjäoikeuden tuomiot. Työnantaja velvoitettiin suorittamaan yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä niille työntekijöille, jotka olivat tulleet syrjityksi.

Työntekijöiden vahingonkorvausvaatimukset hylättiin.

Kuva: Janne Luotola