Panelistit esittivät näkemyksensä Työmarkkinapolitiikan 112 -seminaarissa.
Insinööri-lehti työmarkkinat

Korkeastikoulutetut haluavat neuvottelua työmarkkinamallista

Enemmistö akavalaisista katsoo, että työmarkkinajärjestöjen pitäisi olla mukana työmarkkinoita koskevissa uudistuksissa.

Orpon hallitus on uudistamassa työmarkkinoita rajulla kädellä. Akava Works teetti kyselyn, mikä olisi akavalaisten liittojen jäsenten mielestä oikea tapa valmistella työmarkkinoita koskevien lakien muutoksia.

Enemmistö vastaajista oli ainakin osittain sitä mieltä, että oikea valmistelutapa olisi kolmi- tai kaksikantaneuvottelut eli että mukana olisivat joko työmarkkinaosapuolet ja hallitus tai vain työmarkkinaosapuolet.

Akava esitteli tuloksia tänään Työmarkkinapolitiikan 112 -seminaarissa Helsingissä. Mukana oli työnantajapuolen edustaja sekä yksityiseltä että työnantajasektorilta.

Työnantajilla ja palkansaajilla oli keskustelussa yhteisenä tavoitteena työllisyyden nostaminen ja valtion talouden tasapainottaminen. Vain keinoista oltiin erimielisiä. Maan hallituksen suunnittelemilla muutoksilla ei ole tutkitusti osoitettu toivottuja työllisyysvaikutuksia.

Parhaillaan on käynnissä työnantajien ja palkansaajien väliset neuvottelut Suomen työmarkkinamallista. Taustalla on työministeri Arto Satosen kehotus työllisyyttä edistävän työmarkkinamallin neuvottelemisesta. Hallitus on toistuvasti nostanut esiin pohjoismaisen tai Ruotsin mallin.

– Toivoisin, että ei enää viitattaisi Ruotsin työmarkkinoihin vaan pyrittäisiin neuvotellen ja sopimalla rakentamaan Suomeen sopiva työmarkkinamalli, toivoi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon puheenjohtaja Katariina Murto.