Insinööri-lehti politiikka

Komissio pyrkii reiluun talouteen

Euroopan komissio aikoo parantaa työn tekemisen vähimmäisehtoja.

Euroopan komissio on laatinut työohjelman tämän vuoden toiminnalleen. Komission puheenjohtaja von der Leyen alkaa työstää kuutta yleistavoitetta aloitteiksi.

Kuusi yleistavoitetta ovat vihreän kehityksen ohjelma, digitaalinen valmius, ihmisten hyväksi toimiva talous, unionin vahvistuminen maailmanpolitiikassa, eurooppalaisen elämäntavan edistäminen ja demokratian edistäminen.

Vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluu eurooppalainen ilmastolaki, jolla vuoden 2050 hiilineutraaliustavoite voidaan kirjata lainsäädäntöön.

Digitaaliseen valmiuteen kuuluu datastrategia, joka määrittää datan taloudellista hyödyntämistä oikeuksia kunnioittaen.

Ihmisten hyväksi toimiva talous merkitsee sitä, että ekologinen ja digitaalinen siirtymä tapahtuvat oikeudenmukaisella tavalla. Kokonaisuuteen sisältyy ehdotus vähimmäispalkasta ja työttömyysvakuutusjärjestelmästä.

Unionin vahvistuminen sisältää Balkanin maiden liittymisneuvottelut sekä kansainvälisen yhteistyön lisäämisen.

Eurooppalaisen elämäntavan kokonaisuuteen liittyy uusi maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus sekä terveyden suojelua ja syövän torjuntaa.

Demokratiakokonaisuudessa komissio haluaa vahvistaa oikeusvaltiokulttuuria ja lisätä kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa unionin tuleviin toimiin.

Työohjelma valmistui toissapäivänä.

Kuva: Jorisvo/Mostphotos