Insinööri-lehti

Kesätöistä tulevaisuudenuskoa nuorille

Teknologiateollisuuden työnantajaliitto sekä Uusi Insinööriliitto, Metalli työväenliitto ja Ammattiliitto Pro pitävät tärkeänä, että yritykset tarjoavat työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja sekä kesätyöpaikkoja opiskelijoille ja koululaisille.

Tarjoamalla insinööriopiskelijoille ja muille teknologia-alojen opiskelijoille työharjoittelu- ja kesätyöpaikkoja yritykset varmistavat, että opiskelijat saavat tarvitsemaansa kokemusta työelämään valmistumistaan varten. Jotta työn tarjoajat ja opiskelijat hyötyisivät harjoittelusta parhaiten, tehtävien vaativuustason on vastattava opiskelujen edistymistä.

– Näin varmistetaan yritysten kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa, korostaa puheenjohtaja Pertti Porokari Uudesta Insinööriliitosta.

– Koulutukseen liittyvä harjoittelu ja työssäoppiminen eivät vaikuta yrityksen palveluksessa olevan henkilöstön työsuhteisiin. Tämä on työpaikoilla hyvä todeta yhdessä luottamusmiehen tai työntekijöiden edustajan kanssa ennen harjoittelujakson alkamista, Metallityöväen Liiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo.

– Tavoitteemme on, että kesätyöntekijöiden määrä kasvaa viime kesästä. Teknologiateollisuuden nuorten verkkopalveluun on jo linkitetty runsaasti yritysten kesätyöhakuja, Teknologiateollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Risto Alanko kertoo.

Kahden viikon kesäharjoittelua koskeva Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelma antaa koululaisille mahdollisuuden saada omakohtaisia kokemuksia teknologiateollisuuden yrityksistä ja työtehtävistä.

– Omakohtaisilla myönteisillä kokemuksilla on merkitystä nuoren tehdessä koulutus- ja ammattivalintojaan, toteaa Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Antti Rinne.