Insinööri-lehti politiikka

Kaupunkeihin tarvitaan lisää asuntoja

Akava Worksin moniosainen ja usean asiantuntijan koostama raportti pitää tärkeänä asuntopolitiikan uudistamista, jotta ihmiset pystyvät muuttamaan kaupunkeihin.

Osmo Soininvaara päättelee Akava Worksin raportissa omassa osuudessaan, että etenkin Helsinkiin tarvitaan reilusti nykyistä enemmän uusia asuntoja.

Asuntojen rakentaminen alentaa asumisen hintaa tai ainakin vähentää sen kallistumista. Kaupungistuminen johtuu sekä tietointensiivisten työpaikkojen kerääntymisestä isoimmille kaupunkiseuduille että ihmisten halusta muuttaa palveluiden äärelle.

Soininvaara väläyttää asumistuen heikentämistä. Sen on epäilty vaikeuttavan pienipalkkaisten työntekijöiden, kuten hoitajien, pääsyä töihin kalliille kaupunkiseuduille. Soininvaara viittaa muiden maiden kokemuksiin, että asumistuen heikentäminen voi kuitenkin johtaa pienipalkkaisten työpaikkojen palkkojen vastavuoroiseen kasvuun.

Kaikki eivät pysty rahoittamaan omia asumismenojaan. Signe Jauhiainen esittää nykyisten tukimuotojen remonttia, koska asumistuet käyvät yhteiskunnalle kalliiksi. Hän esittää kaksi vaihtoehtoa: yleinen asumislisä tai tarveharkintainen asumistuki. Yleinen asumislisä olisi kiinteä, mikä kannustaisi halpaan asumiseen. Tarveharkintainen asumistuki taas kohdistuisi nykyistä pienempään osaan väestöstä.

Raportin taustalla ovat asuntopolitiikan ongelmat. Suomessa on käynnissä muuttoliike isoille kaupunkiseuduille, ja asuminen kallistuu paikoin sietämättömästi. Alueiden väliset erot kärjistyvät: nuoret muuttavat kaupunkeihin, ja syrjäseutujen asunnoista on aiempaa vaikeampi päästä kaupunkeihin. Asumistuet puolestaan tulevat kalliiksi yhteiskunnalle ja luovat osalle ihmisistä tuloloukkuja.

Kuva: Lev Karavanov /Mostphotos