Kuvan paperitehdas ei liity tapaukseen.
Insinööri-lehti työelämä

Käräjäoikeus antoi tuomion seisokkityömaan työtapaturmasta

Soodakattilassa työskennellyt telineasentaja pudotti kaideputken alla työskennelleen henkilön käteen. Tapaus johti työturvallisuusrikostuomioon.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut paperitehtaan vuosihuoltoseisokin aikana tapahtuneesta työturvallisuusrikoksesta telinetöitä suorittaneen yrityksen työnjohtajan 15 päiväsakon sakkorangaistukseen.

Lisäksi seisokkityömaalla päätoteuttajan vastuuhenkilönä toiminut seisokkipäällikkö tuomittiin työturvallisuusrikoksesta kymmenen päiväsakon sakkorangaistukseen. Telinetyötä suorittanut yritys tuomittiin 2 000 euron yhteisösakkoon ja korvaamaan asianomistajalle henkilövahingosta aiheutuneita kuluja.

Työtapaturma sattui Imatralla paperitehtaan soodakattilassa 19.9.2018, kun kattilan vuosihuoltotöitä varten tehtiin telineiden muutostöitä. Niiden yhteydessä telineasentaja pudotti vahingossa kaideputken, joka osui telineen alla työskennelleen henkilön käteen ja aiheutti tälle vamman.

Telinetyön turvallisuudesta vastannut työnjohtaja laiminlöi oikeuden mukaan velvollisuutensa varmistaa, ettei soodakattilan sisällä tehtävistä telinemuutostöistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville. Vaara-alue olisi pitänyt merkitä ja pääsy sinne olisi pitänyt estää. Lisäksi olisi pitänyt varmistaa, ettei telineiden alapuolella ole ketään.

Oikeuden ratkaisu perustui siihen, että seisokkityömaa on verrattavissa perinteisiin rakennustyömaihin. Siksi seisokkityömaalla tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta.

Käräjäoikeus antoi ratkaisunsa heinäkuun alussa.

Kuva: Per Berglund /Mostphotos