Insinööri-lehti työmarkkinat

Insinööriliitto tarjoaa jäsenille lainaa työttömyyskassan ruuhkissa

Insinööriliitto myöntää kuluttoman ja korottoman lainan lomautetuksi tai työttömäksi joutuneille jäsenilleen, joiden toimeentulo uhkaa vaarantua ensihakemusten käsittelyssä syntyneen viiveen takia.

– Koronavirus on lisännyt lomautettujen ja työttömien määrää nopeasti, mikä on ruuhkauttanut monet työttömyyskassat. Haluamme omalta osaltamme varmistaa, ettei yhdenkään jäsenen tai hänen perheensä toimeentulo vaarannu tässä tilanteessa, puheenjohtaja Samu Salo sanoo.

Päätös koskee tässä vaiheessa KOKO-kassaa, jossa noin 97 prosenttia liiton työttömyyskassaan kuuluvasta jäsenkunnasta on jäsenenä. Salon mukaan myös muiden työttömyyskassojen osalta otetaan myöhemmin tarvittaessa sama käytäntö.

Koronavirus on kääntänyt lomautus- ja työttömyysuhan alle joutuneiden jäsenten määrän kasvuun myös Insinööriliitossa. Salon mielestä on mahdollista, että ensimmäisenä myrskyn silmään joutuneen palvelusektorin vanavedessä myös muilla aloilla työllisyys voi edelleen heiketä.

– Seuraamme työttömyyskassan lukuja koko ajan sydän syrjällään. Olemme syksyllä viisaampia sen suhteen, miten korona on iskenyt tai tulee iskemään esimerkiksi teollisuuteen. Toivomme parasta, mutta samalla pelkäämme ja varaudumme pahimpaan, hän kiteyttää liiton lähestymistavan.

Salo painottaa, että liiton velvollisuus on kaikin tavoin auttaa jäsenkuntaa poikkeuksellisessa tilanteessa.

– Laina on yksi tuen muoto. Olemme jo antaneet henkilöstöresursseja KOKO-kassalle helpottamaan lisääntyvien hakemusten käsittelyä, tehostaneet jäsenpalvelujamme paitsi työttömyysturvan myös työsuhdeneuvonnan ja liiton koulutustarjonnan osalta.

– Pitää myös muistaa, että liitot ovat olleet yhdessä vaikuttamassa siihen, miten lainsäädännön muutosten kautta voidaan turvata paitsi lomautetuksi tai työttömäksi joutuneiden ihmisten toimeentulo myös mahdollisimman monta työpaikkaa ja yritystä, Salo sanoo.

Insinööriliiton tarjoaman lainan enimmäismäärä on 1 500 euroa. Summa vastaa insinöörin yhden kuukauden keskimääräistä käteen jäävää osuutta ansiosidonnaisesta päivärahasta.  Lainaa voi hakea 15. kesäkuuta alkaen. Laina on tarkoitettu nimenomaan ensihakemuksensa jättäneille jäsenille.