Insinööri-lehti politiikka

Insinööriliitto puolustaa aikuiskoulutustukea ja sovittelun kehittämistä

Insinööriliitto ilmoitti tuoreissa lausunnoissaan, ettei se kannata aikuiskoulutustuen lakkauttamista eikä valtiovallan puuttumista alakohtaiseen sopimiseen.

Maan hallitus aikoo säästää julkisia menoja ja lisätä työllisyyttä. Hallitus esittää siksi muun muassa aikuiskoulutustuen lopettamista. Insinööriliitto katsoo, ettei lopettaminen paranna julkisen talouden tilaa, sillä tuki on pääasiassa rahoitettu työllisyysvakuutusmaksuilla kerätyistä tuloista.

Lisäksi tuen lakkauttaminen on ristiriidassa sen kanssa, että hallitus haluaa parantaa työntekijöiden osaamista. Erityisesti tekniikan alat kehittyvät nopeasti, ja työntekijät tarvitsevat jatkuvasti koulutusta pysyäkseen kehityksen kärjessä uransa aikana.

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen voi lyhyellä aikavälillä tuoda säästöä, mutta pidemmällä aikavälillä se tulee kalliiksi yrityksille, yksilöille ja valtiolle.

Hallitus aikoo lopettaa samalla vuorotteluvapaan. Järjestelmä toimii liiton mukaan tarkoituksessaan hyvin, ja sen julkiselta taloudelta vaadittava investointi on pieni hyötyihin nähden. Vapaan ansiosta töihin palaavan työntekijän motivaatio ja työssä jaksaminen usein paranevat.

Lisäksi vuorotteluvapaan pitäminen tarjoaa lähes poikkeuksetta sijaisuuden, joka työllistää uuden ihmisen. Tätä ei otettu huomioon hallitusohjelmassa.

Palkankorotuksia ei kannata sitoa lailla

Liitto vastustaa toisessa lausunnossaan vientivetoisen työmarkkinamallin kirjaamista lakiin. Hallituksen tavoitteena on, että vientialojen työmarkkinajärjestöjen sopimat yleiskorotukset säädettäisiin lailla ylärajaksi muiden alojen palkankorotuksille.

Palkoista ja työehdoista kannattaa liiton mielestä sopia alojen oman tilanteen mukaan. Eri liitot tietävät parhaiten itse oman alansa palkankorotustarpeet. Jos kirjaus toteutuu, liitto uskoo sen pitkittävän työriitoja.

Hallitus haluaa samalla ehkäistä työtaisteluja ja edistää vapaaehtoista sovittelua. Liitto kannattaa tavoitetta ja ehdottaa keinoksi valtakunnansovittelijan toimintaedellytysten parantamista. Sovittelijoiden määrää voidaan lisätä nykyisestä yhdestä esimerkiksi kolmeen. Sovittelun tueksi tulee perustaa taloustoimisto, joka tuottaa materiaalia yhteisen tilannekuvan luomiseksi.

Insinööriliitto antoi lakivalmisteluun lausunnot kummastakin aiheesta määräaikaan mennessä. Tukien lakkauttamiseen liittyvä lausunto annettiin viime perjantaihin ja työmarkkinamalliin liittyvä lausunto tämän viikon tiistaihin mennessä.

Kuva: LightField/Mostphotos