Kokemäenjoki virtaa Harjavallan läpi.
Insinööri-lehti tekniikka

Harjavallan akkumateriaalitehdas aloittaa koetoiminnan

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi tänään luvan koeluonteiseen toimintaan BASF Battery Materials Finlandin akkumateriaalitehtaalle Harjavallassa ja Venator P&A Finlandin jätevedenpuhdistamolle Porissa.

Harjavallan akkumateriaalitehtaalla tuotantoa ajetaan koeluonteisesti maaliskuun 2023 loppuun asti pienellä tuotantomäärällä eli kymmenellä prosentilla kapasiteetista, jotta saadaan tuotettua aitoa jätevettä.

Koeluonteisen toiminnan aikana Kokemäenjokeen ei johdeta jätevesiä. Jätevesi toimitetaan käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle Poriin. Harjavallan akkumateriaalitehtaalla tehdään rakenteellisia muutoksia kaksoispidätyksen periaatteen noudattamiseksi pohjavesien suojelemisen tehostamiseksi.

Akkumateriaalitehtaalla ei ole ympäristölupaa, mutta tällainen lyhytaikainen koeluonteinen toiminta, josta ei aiheudu päästöjä pintavesiin, on ympäristönsuojelulain perusteella ilmoituksenvaraista.

Yhtiön ympäristölupahakemus palautui uudelleen käsiteltäväksi aluehallintovirastoon korkeimman hallinto-oikeuden antaman päätöksen myötä.

Venatorilla on lainvoimainen ympäristölupa sulfaattipitoisen teollisuusjäteveden käsittelemiseen. Laboratorio-olosuhteissa tehdyt kokeet ovat osoittaneet, että jätevedenpuhdistamo kykenee poistamaan tehokkaasti sulfaattia. Teollisessa mittakaavassa toteutettava koe on välttämätön sen selvittämiseksi, voidaanko sulfaatteja saostaa prosessijätevesistä kipsiksi myös suuremmassa mittakaavassa.

Kuva: Joe K. / CC 4.0