Insinööri-lehti politiikka

Hallitus kaventaa eläkeputkea

Hallitus päätti eilen korottaa niin kutsutun eläkeputken alarajaa ja parantaa yli 55-vuotiaiden työntekijöiden muutosturvaa.

Työttömyysturvan lisäpäivistä luovutaan asteittain vuodesta 2023 alkaen siten, että lisäpäivien alaikäraja nousee vuodella ikäluokka kerrallaan.

Akava pitää ratkaisuja oikeansuuntaisina.

– Yksittäisen irtisanovan yrityksen suorempi rahoitusvastuu olisi selkeämmin ohjannut välttämään yli 55-vuotiaiden irtisanomisia, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Irtisanottujen työllistymistä nopeutetaan lisäämällä koulutusta, pidentämällä työllistymisvapaata ja nopeuttamalla työnhaun aloitusta jo irtisanomisaikana. Pakettiin on tulossa uutena asiana irtisanottavien oikeus kahden kuukauden koulutukseen ja yhden kuukauden ylimääräinen irtisanomiskorvaus yli 55-vuotiaille.

– On hyvä, että ratkaisussa otettiin ensimmäiset askeleet lisäkoulutuksen suuntaan, sanoo Akavan johtava asiantuntija Katri Ojala.

Hallitus arvioi toimien yhteisvaikutuksena työllisyyden kasvavan noin 10 300 henkilöllä. Työllisyyden arvioidaan kasvavan noin 9 100 työllisellä vuoden 2029 loppuun mennessä ja lisäksi työllisyyttä parantava väliaikainen varantovaikutus olisi noin 1 200 työllistä.

– Hallituksen päättämä malli näyttää päätyvän lähes saman lopputulokseen työllisten lisäämisessä kuin palkansaajakeskusjärjestöjen esitys eli reiluun kymmeneentuhanteen lisätyölliseen. Työllisyysasteen vahvistaminen on kaikkien etu ja ainoastaan tätä kautta voidaan säilyttää hyvinvointiyhteiskunnan palvelut, Fjäder sanoo.

 

Kuva: Dmitry Korostylev /Mostphotos