Pilotointilaitteisto on vaatinut paljon suunnittelua.
Insinööri-lehti tekniikka

Fortum investoi muovien tuotantoon hiilidioksidista

Fortum Recycling & Waste alkaa pilotoida hiilidioksidipohjaisten muovien tuotantoa.

Jätteenpoltosta syntyvää hiilidioksidia hyödyntävä pilottihanke on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Kymmenen miljoonan euron tutkimuspanos Carbon2x-teknologian kehittämiseen vahvistaa Fortum Recycling & Wasten asemaa hiilidioksidipohjaisten muovien kehittäjänä.

Fortumin huhtikuussa 2022 julkaiseman Carbon2x-konseptin tavoitteena on kierrättää muutoin kierrätykseen kelpaamaton jäte ottamalla talteen sen poltosta syntyvät hiilidioksidipäästöt ja palauttamalla hiilidioksidi materiaalien kiertoon korkealaatuisina muoveina.

Fortumin Riihimäen jätteenpolttolaitoksella toteutettu Carbon2x-pilotin ensimmäinen vaihe onnistui ottamaan talteen hiilidioksidia jätteenpoltosta syntyvistä savukaasuista. Se valmisti metaania yhdistämällä hiilidioksidia ja vetyä. Tämä on välivaihe muovien valmistuksessa.

Pilotti toteutetaan Fortumin Riihimäen laitoksella sijaitsevissa teollisen tason konteissa, joissa on kaikki pilotointiin tarvittava teknologia ja tarvikkeet. Koska Fortum Recycling & Wasten tutkimus on uutta, suuri osa tutkimus- ja kehitystyötä on ollut tarvittavan laboratorion ja pilotointilaitteiston suunnittelu.

Kuva: Fortum